Amstelveen start invordering gemeentelijke belastingen weer op

Tijdens de coronaperiode is de gemeente Amstelveen coulant omgegaan met het innen van de gemeentelijke belastingen. Met inwoners of bedrijven die het financieel moeilijk hadden, is een betalingsregeling overeengekomen. Er zijn echter ook zo’n 1.500 belastingschuldigen die niet hebben gereageerd op brieven van de gemeente zoals een herinnering, aanmaning of dwangbevel. Zij hebben afgelopen weekend een laatste waarschuwing ontvangen. Dit is een brief waarin staat dat de openstaande vordering wordt overgedragen aan de deurwaarder.

De gemeente probeert dwangvorderingen, zoals een betalingsherinnering of aanmaning, altijd met de menselijke maat uit te voeren. Daarom zijn in 2020 en 2021 niet direct brieven met extra kosten toegezonden zoals normaal gesproken, maar zijn eerst kosteloze herinneringen verstuurd. Ook zijn er geen deurwaarders op pad gestuurd. “Als er situaties zijn waarbij iemand niet in staat is om te betalen, gaan we altijd het gesprek aan en valt er meestal een betalingsregeling te treffen”, zegt wethouder Herbert Raat (financiën). “Degenen die nu een laatste waarschuwing hebben ontvangen, hebben tot nu toe nergens op gereageerd. Mocht u het gevoel hebben ten onrechte een laatste waarschuwing te hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Dan lossen we het samen op.”

Regelingen

Met inwoners en ondernemers die financieel geraakt zijn door de coronacrisis en die contact hebben opgenomen met de gemeente is een betalingsregeling overeengekomen voor de gemeentelijke belastingen. Amstelveense gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire hebben kwijtschelding gekregen. De inwoners en bedrijven die dit weekend een laatste herinnering hebben ontvangen, zijn aan het einde van het invorderingsproces aanbeland. Zij hebben inmiddels een herinnering, aanmaning en dwangbevel ontvangen.

Laat de kosten niet verder oplopen

Heeft u een brief ontvangen en heeft u daar vragen over of bent u niet in staat om te betalen? Neem dan contact met ons op via 020 540 4886 of mail naar invordering@amstelveen.nl. Wellicht is een betalingsregeling mogelijk.