Activiteitencoach voor mensen met dementie

In Amstelland zijn er meer dan 1.500 mensen met dementie die thuis wonen. Voor degenen die recht hebben op een plek in een verpleeghuis (WLZ-indicatie VV4 of VV5) maar er momenteel geen gebruik van maken, is er een nieuwe vorm van ondersteuning beschikbaar: de activiteitencoach voor thuiswonende mensen met dementie.

Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven (en dat van hun mantelzorgers) verbetert wanneer ze zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten onderhouden. Dit heeft positieve effecten voor zowel de persoon zelf als voor de mantelzorgers, waardoor ze beter in staat zijn de zorg thuis vol te houden.

Het doel van de activiteitencoach dementie is om de cliënt binnen een periode van 3 maanden te begeleiden naar passend bestaand welzijnsaanbod. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Meer Bewegen voor Ouderen, biljarten, deelname aan een creatieve club, wandelen, lid worden van een leesclub of een koor. Hierbij staat de wens van de cliënt centraal. 

De activiteitencoach helpt eventuele obstakels weg te nemen, zodat de cliënt nu en in de toekomst gebruik kan maken van het aanbod. Dit kan bijvoorbeeld het regelen van vervoer zijn of het bieden van een aanspreekpunt op de locatie van de activiteit.

Hoe werkt het?

LEVEN MET DEMENTIE

Zolang het kan, verloopt het leven gewoon als daarvoor. Door de dementie komt er echter een moment dat een aantal dingen steeds lastiger wordt. Wanneer dit moment aanbreekt, verschilt sterk van persoon tot persoon.  

Gelukkig zijn er allerlei vormen van ondersteuning en zorg die het thuis wonen met dementie makkelijker én leuker maken. Deze kunnen ervoor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 

Man in stoel.png
In gesprek.png

VIA WELZIJN NAAR MEER KWALITEIT VAN LEVEN 

Participe Amstelland is goed thuis op het gebied van ondersteuning en activiteiten in de wijk of buurt. Daarbij zijn de wensen, behoeften, kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt. 

Wat heeft de cliënt nodig om plezier te maken, om contacten te hebben en te houden, om zich goed te voelen? De activiteitencoach voor thuiswonende mensen met dementie denkt graag met de cliënt mee. 

We gebruiken hiervoor de methode Positieve 
Gezondheid.

MEEDOEN

De activiteitencoach begeleidt naar welzijnsactiviteiten waar cliënten blij van worden. Want het gaat om wat wél lukt. 
De coach maakt mogelijk dat de cliënt -met eventuele aanpassingen- kan blijven deelnemen, waardoor de kwaliteit van leven verbetert.
 

Koor2.png

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de activiteitencoach voor mensen met dementie? U kunt contact opnemen met:

activiteitencoach.dementie@participe.nu  06-53720009