Training voor gespecialiseerde vrijwilligers

Binnenkort start er een nieuwe training voor gespecialiseerde vrijwilligers.Deze training is bestemd om mensen die wat extra hulp nodig hebben, te kunnen ondersteunen.

De training is op de maandagmiddagen 12 en 19 november en 3 december van 13.30-16.30 uur en wordt gegeven aan het hoofdkantoor van Participe Amstelland aan de Willem Dreesweg 2 in Amstelveen.

Een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief in drie middagen diverse onderwerpen:

• motivatie, positie en rol als vrijwilliger

• omgaan met ‘afstand en nabijheid’

• gespreksvaardigheden

• stellen en bewaken van grenzen

• situaties en gedrag van vrijwilliger en cliënt

Amstelveen/Aalsmeervoorelkaar en Participe Amstelland werken samen in het project "gespecialiseerde vrijwilligers".

Deze vrijwilligers ondersteunen ouderen en mensen met een beperking. Er is sprake van lichamelijke of psychische achteruitgang. Vaak speelt verlies van dierbaren een rol. Symptomen kunnen zijn: vergeetachtigheid, eenzaamheid en somberheid.

De vrijwilligers bezoeken deze mensen thuis. Het kan gaan om een gesprek, een boodschap of een spel doen. Ook samen wandelen, tuinieren of een uitstapje maken is mogelijk. Soms kan het doen van een praktische klus een ingang zijn om later meer ondersteuning aan een kwetsbare persoon te bieden.

Amstelveen/Aalsmeervoorelkaar werft de vrijwilligers en maakt de matches. Een ouderenadviseur van Participe organiseert de deskundigheidsbevordering. Na de basistraining volgen themabijeenkomsten. Ook is er de mogelijkheid van een individueel gesprek of deelname aan intervisiegroepjes.

Het is belangrijk, dat de vrijwilliger bereid is zich te verdiepen in de problematiek van onze doelgroep. Invoelend vermogen en goed kunnen luisteren zijn noodzakelijke eigenschappen. Betrokkenheid is belangrijk, maar ook het kunnen bewaren van voldoende afstand. Enige ervaring met de doelgroep is prettig, maar niet echt een voorwaarde.

Voor de deelnemers is de cursus gratis. Voorwaarde is, dat zij minimaal twee uur per week beschikbaar zijn als vrijwilliger. Ook is het noodzakelijk, dat de deelnemer er alle drie de middagen bij is. Vanwege de subsidiëring van de cursus is het nodig, dat wij de n.a.w.-gegevens en geboortedatum van de vrijwilliger doorgeven aan de vrijwilligers-academie Amsterdam.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Bel of mail dan met Amstelveen/Aalsmeervoorelkaar:

Inge Veraar 06-22691437 of iveraar@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl