Gezocht: Kartrekker Buurtclub Leefstijl

Een gezonde leefstijl levert een bijdrage aan gezonder oud worden. Er is een groot aanbod van sportclubs, diëtisten, fysiotherapeuten en andere professionals ter ondersteuning hierbij. Maar toch is dit niet voor iedereen voldoende om een gezonde leefstijl vol te houden.

Weet jij wat een gezonde leefstijl inhoudt? Ben je er van overtuigd dat door het ‘samen doen’ het eerder lukt om gezonde keuzes te maken en vol te houden? Vind jij ook dat buurtgenoten elkaar hierin moeten ondersteunen en dat dit vooral op een laagdrempelige, gezellige en informele manier moet?

Wij zoeken:

enthousiaste kartrekkers voor Buurtclub Leefstijl

Van een kartrekker verwachten we onder andere dat je een groep deelnemers begeleidt en dat je samen met hen uiteenlopende activiteiten onderneemt, zoals samen ervaringen uitwisselen tot samen kennismaken met een vorm van sport of bewegen. Dit kan met behulp of ondersteuning van experts uit de buurt. Het doel is te komen tot een programma dat aansluit bij hun interesse en motivatie om aan een gezonde leefstijl te werken. En natuurlijk is belangrijk is dat deelnemers elkaar steunen en ook steun kunnen vragen. 

Je krijgt ondersteuning en coaching on the job (en/of intervisie) van de initiatiefnemer en kwartiermaker van Buurtclub Leefstijl, Jolanda Peper. Er is een Programma Buurtclub Leefstijl in ontwikkeling met modules en werkvormen waarmee je de bijeenkomsten inhoudelijk kunt vormgeven en ook altijd kunt terugvallen op Jolanda.

Interesse voor deze uitdagende en energiegevende vrijwilligersklus? Mail:

 
info@buurtclubleefstijl.nl

Wat is Buurtclub Leefstijl

Buurtclub Leefstijl gaat uit van ‘positieve gezondheid’ (M. Huber). Gezondheid is méér dan de af- of aanwezigheid van ziekte. Het is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Dat doen we met veel plezier samen in Buurtclub Leefstijl. Samen zijn we sterk!

Buurtclub Leefstijl is ontwikkeld in Stadsdorp Elsrijk en in 2021 is Buurtclub Leefstijl ook gestart in Wijkcentrum de Bolder in Amstelveen. Buurtclub Leefstijl groeit en daarom zoeken we nieuwe karttrekkers. Voor inval op de bestaande groepen, maar zeker ook voor nieuw op te zetten groepen!