Welzijn in de Wijk

Wijkwerk

Participe Amstelland verzorgt het wijkwerk in de wijken en dorpskernen in Amstelland. In de meeste wijken kunt u terecht bij een wijkcoach.Het uitgangspunt is dat bewoners in staat zijn hun leven zelfstandig te leiden, met een stevig sociaal netwerk in de wijk dat een eerste vangnet vormt. Binnen dat (buurt)netwerk kijken mensen naar elkaar om en lossen zij vragen en problemen gezamenlijk op. Wie hulp vraagt, kan misschien ook hulp geven; ieder naar eigen kracht. Wij hebben hierbij een faciliterende, ondersteunende en stimulerende rol.

Wijkcoach

De wijkcoach wil graag samen met buurtbewoners werken aan een prettige, sociale sfeer in de wijk en is hierbij uw eerste aanspreekpunt als het gaat om:

Wat er te doen is in de wijk.
Waar u terecht kunt met vragen.
Wanneer er zorgen zijn over de buurt/wijk.
Wanneer u iets wil ondernemen of een goed idee hebt.

De wijkcoach stimuleert initiatieven om het woon- en leefplezier te verhogen en denkt mee over de juiste aanpak. Hij of zij helpt uw ideeën vorm te geven en maakt door een breed netwerk de verbinding met de juiste bewoners of organisaties.

 

Welzijn op recept

Heeft u frisse, nieuwe energie nodig? Of bent u op zoek naar meer gezondheid en balans maar weet u niet zo goed hoe u dit moet aanpakken? In dat geval is Welzijn op Recept een uitkomst! Met Welzijn op Recept geeft u uw eigen welzijn een krachtige impuls door met een deskundige coach een nieuwe activiteit te zoeken.

Met een coach kijkt u welke mogelijkheden en kansen bij uw leeftijd en leefsituatie passen. Waar krijgt u energie van? Welke interesses, talenten en ambities heeft u? De coach geeft u net dat duwtje in de rug en spant zich vol enthousiasme – en gratis! -  in om met u op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Daarbij staan altijd uw wensen, mogelijkheden en talenten centraal.

 

 

"Samen met een coach kijkt u welke mogelijkheden en kansen bij uw leeftijd en leefsituatie passen "

U kunt vrijwel direct ergens aan de slag, want veel bekende organisaties in Amstelland zijn aan Welzijn op Recept verbonden. Ook hier staan enthousiaste mensen voor je klaar. Van alleen al het zien van de 1001 mogelijkheden en ideeën krijgt een mens energie!

 

 

Welzijn op Recept is gebaseerd op zes geluksfactoren:

1. Denk positief en optimistisch
2. Leef betekenisvol
3. Leef bewust en geniet
4. Interacteer met anderen
5. Zorg voor een gezonde leefstijl
6. Deel je geluk