Dementie & Vergeetachtigheid - Uithoorn

Heeft u last van vergeetachtigheid en wilt u in contact komen met lotgenoten? Lijkt het u prettig om activiteiten te ondernemen die gericht zijn op het prikkelen van het brein en lichaam om zo uw functioneren te verbeteren? Participe Amstelland biedt en Uithoorn een ondersteuningsprogramma aan voor thuiswonende vergeetachtigen èn hun mantelzorgers.

 

Ontmoetingsgroepen Uithoorn

In Uithoorn organiseert Participe ontmoetingsgroepen voor vergeetachtigen. De ontmoetingsgroep biedt een activeringsprogramma afgestemd op wat een ieder graag wil en kan. Mensen met geheugenklachten zijn 3 dagen per week van harte welkom bij de ontmoetingsgroep. U wordt begeleid door een vaste activiteitenbegeleider, ondersteund door vrijwilligers. 

Het  dagprogramma bestaat uit verschillende activiteiten zoals geheugen- taal of muziekactiviteiten  en creatieve miniworkshops. Ook organiseren wij kleine en grote uitstapjes. Op deze manier proberen wij stil te staan bij de belevingswereld van de deelnemer en deze te vergroten.

 

 

"Het programma biedt ondersteuning aan zowel vergeetachtigen als hun mantelzorgers."


Deelname

Voor deelname aan de ontmoetingsgroep is het nodig om bij de gemeente een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) beschikking of bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie aan te vragen. Ook een PGB (Persoons Gebonden Budget) is mogelijk. U kunt dit aanvragen via uw eigen huisarts of het sociale loket van uw gemeente.

Gespreksgroepen voor mantelzorgers

Participe Amstelland organiseert ook gespreksgroepen voor mantelzorgers, waar lotgenoten ervaringen uit kunnen wisselen. Zo worden de mantelzorgers door respijtzorg ontlast en ondersteunen zij elkaar.

Contact

Meer informatie? Neem contact op met de coördinator van de ontmoetingsgroepen, Caroline Vrijbergen.

 

0297 - 533 540 c.vrijbergen@participe.nu