Langer zelfstandig functioneren

Mensen willen steeds langer zelfstandig functioneren. Participe Amstelland heeft als doelstelling om in deze behoefte te faciliteren. Zo organiseren wij maaltijden, activiteiten, Inloopvoorzieningen, Meer Bewegen voor Ouderen-cursussen en verzorgen wij persoonsalarmering in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn.