Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uitgebreid

Eerder is de TONK-regeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking getreden. De regeling is voor inwoners die door de coronacrisis tijdelijk een lager inkomen hebben en daardoor hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Naar aanleiding van gesprekken met inwoners blijkt het passend om een tegemoetkoming toe te kennen voor de kosten van Onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting. Ook is de regeling verlengd tot 1 oktober 2021.

Er zijn meerdere gemeentelijke belastingen, zoals de OZB voor de eigen woning, afvalstoffenheffing. Daarnaast is er nog de waterschapsbelasting. De TONK-regeling is een tegemoetkoming voor persoonlijke kosten. Daarom is het mogelijk om deze drie kostenposten toe te voegen aan de lijst noodzakelijke kosten. Inwoners met een TONK-uitkering komen meestal niet in aanmerking voor kwijtschelding van de OZB, waterschapsbelasting of afvalstoffenheffing. Er gelden strenge regels voor kwijtschelding en inwoners komen hiervoor alleen in aanmerking als zij geen vermogen en een inkomen rond bijstandsniveau hebben.

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen): “Een groep inwoners heeft het financieel echt zwaar o.a. door de coronamaatregelen. Zowel zelfstandig ondernemers als inwoners die hun baan zijn verloren of met een flexibel contract minder kunnen werken. De woonkosten zijn in Amstelveen ook vaak zo hoog dat mensen meteen in de problemen komen als hun inkomen daalt. De woonkosten zijn hier hoger dan in andere gemeenten in Nederland, daarom heeft Amstelveen gekozen voor een hoger bedrag. De TONK-regeling is er zodat zij hun noodzakelijke kosten nog kunnen betalen. Na gesprekken met inwoners hebben we besloten de regeling uit te breiden. De gemeente hoopt met deze regeling inwoners weer een fatsoenlijk bestaansniveau te geven en hun zorgen weg te nemen. We hopen dat meer inwoners die het nodig hebben zich melden.”

TONK-regeling aanvragen

De TONK-regeling biedt financiële ondersteuning bij noodzakelijke kosten: woonkosten, verzekeringen, vervoer, kosten voor dieren en belastingen. De TONK-regeling is met drie maanden verlengd tot 1 oktober 2021. Op de website van de gemeente Amstelveen vindt u een aanvraagformulier en meer uitleg over de voorwaarden. U kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 voor maximaal 9 maanden. U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 1 november 2021. Kreeg u TONK ook vóór 1 juli 2021? En wilt u TONK tot 1 oktober 2021 ontvangen? Vraag dan zelf verlenging aan. Voor meer informatie kijk op www.amstelveen.nl/tonk of neem telefonisch contact op met het Amstelveenloket via 020-540 49 11.