Mieke Haver, Aalsmeer

Internationale vrouwendag 8 maart.

Een wist u datje......

Zoals ieder jaar wordt er over de hele wereld veel aandacht besteedt aan de internationale vrouwendag op 8 maart.

Ik weet b.v. dat het in Roemenië zelfs een feestdag is en het wordt in de grote steden dan ook  groots gevierd met festivals. Vrouwen krijgen bloemen of een rode Roos en dat is dan niet perse van hun geliefde maar alle vrouwen - moeders en oma’s krijgen die.

In Italië krijgen de vrouwen een bosje Mimosa en in andere landen krijgen vrouwen bloemen of geschenken. Hier in Nederland echter wordt het op een andere manier gevierd.

In veel buurthuizen zijn er dan bijeenkomsten met vrouwen en zo ontstaan er vrouwen netwerken op allerlei gebied. Vrouwen uit andere landen en de hier geborene met hun roots afkomstig uit andere landen komen samen op 8 maart. Het zijn feestelijke samenkomsten met muziek en aandacht voor hun speciale buitenlandse lekkernijen die ze zelf hebben gemaakt.

De oorsprong van vrouwendag  is niet helemaal duidelijk maar de basis van de internationale vrouwendag is gelegd in 1908 door een grootschalige staking in de textiel en kledingindustrie

in New York.

Daar kwamen de kledingwekers in opstand voor meer loon een 8 urige werkdag een beter leven en...stemrecht.

Het heeft vanaf 1910 een internationaal karakter gekregen want toen werd er in Kopenhagen   geschiedenis geschreven. 17 landen hadden mannen en vrouwen afgevaardigd en vanaf toen kwam de westerse wereld er mee in aanraking.

Over de hele wereld is het thema in 2020 strijdvaardigheid en solidariteit samengevat” VRIJHEID”

Hier in Nederland hebben wij ook Amnesty International een beweging die in 1961 werd opgericht in Londen door Peter Beneson. Wereldwijd is Amnesty bekend om zijn strijd voor mensenrechten.

Helaas wordt de mensheid in het algemeen  nog steeds benadeeld door geld en macht.

Daarom is het goed dat  op 8 maart vrouwen van zich laten horen.

Helaas van wege COVID zal er geen feest en lekkere hapjes zijn.