Om tot goede resultaten te komen werkt Participe graag samen. Als partners van Participe Amstelland onderscheiden we onze opdrachtgevers, de verwijzers en de ketenpartners.

Opdrachtgevers

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel zijn belangrijke opdrachtgevers. Niet alleen financieren zij de producten van Participe Amstelland, zij bepalen - in overleg met Participe - ook wat voor de burgers in deze gemeenten aan dienstverlening nodig is. Juist dit samenspel leidt tot een goede aansluiting van vraag en aanbod. Ook vernieuwing van het aanbod wordt gerealiseerd in nauw overleg met de doelstellingen van de gemeenten, de visie van Participe op de samenleving en de vraag van de cliënten.

Daarnaast kan met het Zorgkantoor als opdrachtgever Participe Amstelland de Ontmoetingsgroepen voor vergeetachtigen realiseren.

Bent u opdrachtgever en heeft u belangstelling voor het aanbod van Participe Amstelland of wilt u nieuw aanbod ontwikkelen met ons? Neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak.

Verwijzers

Veel inwoners uit Amstelland weten zelf de weg naar Participe Amstelland te vinden. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor alle diensten van Participe Amstelland; een verwijzing is hiervoor niet nodig.

Toch kent Participe Amstelland als belangrijkste verwijzers de huisartsen. Zij maken onze cliënten vaak attent op het aanbod en met hen vindt nauw overleg plaats over de afstemming van hulp, als cliënten hierin toestemmen. Ook de politie is een belangrijke partner als het gaat om mensen die hun burenruzies willen oplossen of bij zaken van huiselijk geweld.

Bent u verwijzer en heeft u nog geen vast contactpersoon bij Participe Amstelland om uw verwijzing aan te nemen? Neem dan contact met ons op, zodat wij u kunnen verbinden met een maatschappelijk werker of ouderenadviseur in uw wijk.

 

Ketenpartners

In de keten van Wonen, Welzijn en Zorg, werkt Participe Amstelland intensief samen met de collega's uit de verpleeg- en zorgsector, de thuiszorg, woningbouwverenigingen, WMO-loketten, GGZ en MEE. De samenwerking betreft het tot stand komen van gezamenlijk aanbod, afstemming, goede doorverwijzing en overdracht van cliënten.

Veel van onze samenwerkingsverbanden zijn vastgelegd in convenanten. Deze convenanten waarborgen de samenwerking en de privacy van onze cliënten.