ZonMw project Dementie Thuis succesvol afgerond

leerzaam, zinnig en zinvol.

In de regio Amstelland werkten 5 organisaties (4 zorg- en 1 welzijnsorganisatie) samen in een project genaamd Dementie Thuis Amstelland. Om de kwaliteit van leven van mensen met dementie in de thuissituatie zo lang als mogelijk te behouden beoogt dit project innovaties te implementeren en structureel te borgen in de thuissituatie van de betrokkenen. Het project werd afgesloten met een symposium.

De deelnemers aan het project, mensen met dementie en hun mantelzorgers, kregen een combinatie van de 4 (bestaande en nieuwe) innovaties aangeboden, te weten: “dagbesteding”, “meedoen en bewegen”, “leerplein dementie” en “inzet thuistechnologie” .

De professionals uit de wijk (o.a. casemanager dementie, activiteitencoach, coördinator inloop/Ontmoetingsgroep) bekeken samen met de deelnemers, waaraan behoefte was en welke interventies ingezet werden. 
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande (wijk)activiteiten. Bij de inzet van thuistechnologie is vooral gekozen voor de inzet van de leefstijlmonitor en GPS. Voor de technische ondersteuning bij de GPS werd een vrijwilliger ingezet. 
VUmc heeft, door de behoeften van de deelnemers zowel vooraf als achteraf te meten, onderzocht of de vier interventies een positief effect hadden.

De resultaten van het project zijn opgenomen op BeterOud, een platform voor projecten en innovaties op het gebied van ouderenzorg, wonen en welzijn. Lees meer op: https://www.beteroud.nl/zorg-dementie-thuis.html