Wethouder bezoekt wijksteunpunt Dignahof

Op uitnodiging van de bewonerscommissie Dignahoeve bezocht wethouder Rob Ellermeijer donderdag 25 oktober een bijeenkomst over het openbaar vervoer in de Westwijk. De ruim 60 bewoners gaven aan hoe zij het openbaar vervoer ervaren sinds de ingang van de nieuwe dienstregeling. Met name het opheffen van buslijn 199 tussen Westwijk en busstation Amstelveen zien zij als een groot gemis. Deze buslijn verbond de Dignahoeve rechtstreeks met Ziekenhuis Amstelland en het Gezondheidscentrum Westwijk aan de Kamillelaan.

Wethouder Ellermeijer: “ Ik herken me in de klachten van de bewoners. De gemeente maakt zich al maanden hard om de verbinding met het ziekenhuis en het Gezondheidscentrum in ere te herstellen. Helaas is dat tot op heden niet gelukt. Openbaar vervoer wordt in regionaal verband door de Vervoerregio georganiseerd en Amstelveen heeft niet direct een positie om zaken af te dwingen. Wel is onlangs vanuit de Vervoerregio bestuurlijk aangegeven, dat er bereidheid bestaat om gezamenlijk naar oplossingen te blijven zoeken.”

De gemeenteraad heeft intussen akkoord gegeven op een jaarlijks verhoogd budget dat de gemeente Amstelveen als bijdrage beschikbaar kan stellen om fijnmazigheidsoplossingen in het openbaar vervoer (mede) te financieren. Op deze wijze hoopt de gemeente, dat er tóch fijnmazig openbaar vervoer in de gemeente kan blijven bestaan voor inwoners/reizigers die niet in staat zijn om naar de verder weg gelegen R Net bushaltes te lopen. En om weg gevallen openbaar vervoer binnen de gemeente zelf te herstellen.

Begin 2019 evalueert de Vervoerregio de buslijnvoering. Rob Ellermeijer zal ook hierin de verbinding tussen de wijken onderling als zwaar aandachtspunt inbrengen. Ten aanzien van de verbinding Westwijkplein-Gezondheidscentreum Westwijk-Ziekenhuis Amstelland wordt de wethouder direct ondersteund door bewoners van de Dignahoeve, die op
25 oktober een handtekeningenactie zijn gestart. Wijkplatform Westwijk pleitte bij een regionale vergadering van raadsleden uit de regio al voor herstel van deze verbinding.
De gemeente blijft zich inzetten om de OV-fijnmazigheid te verhogen.