Wereld Armoede Dag

De internationale dag voor de uitroeiing van de armoede oftewel Wereldarmoededag, wordt elk jaar ‘gevierd’ op 17 oktober. Het is een dag waarbij over de hele wereld wordt stilgestaan bij mensen die met weinig geld moeten rondkomen. Ook in Nederland en óók in Amstelland zijn er mensen die dagelijks de gevolgen van het leven in armoede ondervinden. Inwoners die elke maand moeite moeten doen om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. En helaas is de verwachting dat door de coronacrisis het aantal mensen in armoede stijgt.

Er zijn gelukkig voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan. We brengen de (gratis) hulp van Participe Amstelland op deze dag graag onder de aandacht:

Financieel Café
Inwoners kunnen bij een Financieel Café terecht met alle vragen op financieel gebied. Maar ook kunnen ze ondersteuning krijgen bij de aanvraag van een uitkering, het aanvragen van betalingsregelingen of samen bekijken welke voorzieningen gebruikt kunnen worden. Lees hier meer.

Training Omgaan met Geld
Mensen die moeite hebben met rondkomen en meer zicht op hun inkomsten en uitgaven willen hebben, kunnen daarvoor de training Omgaan met Geld volgen. De training gaat onder andere in op het ordenen van de financiële administratie, het maken van begrotingen, uitleg over wat schulden en betalingsachterstanden zijn en hoe hier mee kan worden omgegaan. Ook andere onderwerpen zoals sparen, verzekeringen en subsidies komen aan bod. Lees hier meer.

Voorzieningen
Laat u door Participe Amstelland informeren over landelijke, lokale en gemeentelijke voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken. Maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs hebben hier alle informatie over en kijken samen met u hoe uw situatie verbeterd kan worden.

Verschillende initiatieven
Verder zijn er in deze tijden ook initiatieven die gericht zijn op speciale groepen. Zo wordt er in Amstelveen gekookt voor en door zzp’ers die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen.

Als spanningen te hoog oplopen
Armoede is meer dan weinig geld hebben, het brengt ook onzekerheid en spanningen met zich mee. Lopen de spanningen te hoog op, dan kunnen onze professionals mensen weer op weg helpen.

Maak er gebruik van!

Schroom niet gebruik te maken van deze (kosteloze) hulp. Neem contact op met:

Amstelveen 

020-5430 440 of team.amstelveen@participe.nu

(telefonisch op werkdagen dag van 9:00-12:30 uur)

Aalsmeer 

0297-326670 of team.aalsmeer@participe.nu

(telefonisch op werkdagen van 8:30-12:30 uur)

Uithoorn

0297-562955 of team.uithoorn@participe.nu

(telefonisch op werkdagen van 13:00-16:00 uur)

Ouder-Amstel 

maandag en vrijdag 020-5430 440

dinsdag, woensdag en donderdag 06-45543607 

team.ouder-amstel@participe.nu

(telefonisch op werkdagen van 9:00-12:30 uur)