Welzijn op Recept is maatwerk

Participe Amstelland biedt Welzijn op Recept, een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ voor mensen met psychosociale klachten. Huisartsen verwijzen deze patiënten door naar onze wijkcoaches  of schrijven een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. Zo wordt (opnieuw) ontdekt wat hem of haar gelukkig maakt.

Wijkcoach Betty van de Schraaff vertelt over haar ervaringen in de wijk Groenelaan. In Groenelaan is Welzijn op Recept als pilot drie jaar geleden gestart.

Het interview is te lezen op: https://welzijnoprecept.nl/welzijn-op-recept-is-maatwerk/