Week van de Veiligheid

11 tot 17 oktober was de Week van de Veiligheid. Een onderwerp wat Participe hoog in de aandacht heeft staan. In een tweetal locaties waren bijeenkomsten georganiseerd.

Zowel in wijkcentrum Pluspunt als wijkcentrum Alleman was een bijeekomst waar de wijkagent iets vertelde en tips gaf over veiligheid en een folder uitdeelden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. We hebben er weer oplettenden bewoners bij gelukkig.