Vertrouwen van Gemeente Amstelveen hersteld

Op 7 juli jl. heeft het College B en W van Amstelveen de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over de beëindiging van de monitoring van Participe Holding en Participe Amstelland. Deze monitoring was 1 november 2019 gestart en had als doel om als gemeente te beschikken over een onafhankelijke informatiepositie en inzicht te krijgen in de financiële situatie en verwevenheid binnen de holding.

In de collegebrief staat onder meer: “Gezien de positieve stappen (mede op het gebied van financiën) die Participe inmiddels heeft gezet hebben wij geconcludeerd dat ons vertrouwen in Participe voldoende hersteld is en dat wij de intensieve monitoring kunnen beëindigen. Vanuit onze reguliere opdrachtgeversrol blijven wij vanzelfsprekend intensief samenwerken met Participe.”