Versterking ouderenadviseurs en wijkcoaches

Amstelveens Nieuwsblad, 22 juli 2019:

"De gemeenteraad heeft unaniem moties aangenomen om meer ouderenadviseurs aan te nemen en de positie van wijkcoaches te versterken.

De motie voor meer ouderenadviseurs werd ingediend door Jacqueline Höcker (AVA). "Er is een groot tekort aan ouderenadviseurs," aldus Höcker. "Zij hebben een zware en belangrijke taak bij de begeleiding van Amstelveense ouderen. Maar de groep van boven de 85 jaar groeit enorm. Intussen zijn verzorgingshuizen verdwenen en moeten ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een adviseur moet wel 60 tot 100 mensen begeleiden. Door de onderbezetting worden nu veel eenzame ouderen niet bereikt. Ook komen de adviseurs niet toe aan scholing en innovatie in hun werk. Daardoor treedt verschraling op in de ouderenzorg." Haar motie riep het college op de knelpunten op te lossen.

Marina Casadei (SP) kwam met de motie voor nieuwe afspraken met welzijnsorganisatie Participe over de inzet van wijkcoaches. "De rol van wijkcoaches wordt steeds belangrijker," aldus Casadei. "Zij zijn de eerste aanspreekpunten voor het ondersteunen en faciliteren van initiatieven van wijkbewoners en het leggen van contacten. Ze bedienen nu al meerdere wijken per coach en er komen steeds taken bij. De wijkcoaches die er nu zijn werken zich een slag in de rondte." De SP wilde daarom aanvullende afspraken met Participe Amstelland en extra inzet waar dat nodig is.

Wethouder Marijn van Ballegooijen steunde de moties. Hij erkende dat de taak van ouderenadviseurs enorm zwaar is geworden door het wegvallen van verzorgingshuizen en doordat ziekenhuizen patiënten eerder naar huis sturen. De wethouder beloofde op korte termijn meer budget voor versterking. Tevens loopt er een onderzoek naar hoe het tekort op langere termijn aan te pakken. Van Ballegooijen is verder met Participe in gesprek over hoe wijkcoaches, maar ook activiteitenbegeleiders, het best kunnen worden ingezet en gaat op zoek naar aanvullend budget."