Twee derde van de 65-plussers in Amstelland voelt zich gezond

De huidige rapportage geeft inzicht in de gezondheid en leefgewoonten van de 65-plussers van de vijf Amstelland-gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn) vergeleken met de rest van Nederland en presenteert de trends ten opzichte van het onderzoek uit 2010. Eind 2017 zijn vijf gemeentelijke rapportages verschenen met de onderzoeksresultaten voor de hele volwassen bevolking.

Wethouder Amstelveen Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn): “Twee derde van de 65-plussers in Amstelveen voelt zich gezond. In Amstelveen ligt het aandeel ouderen met obesitas lager dan gemiddeld in de rest van de regio. Maar eenzaamheid en psychische klachten zijn toegenomen. Verder is het alcoholgebruik vrij hoog. Ook is de gezondheid van inwoners met een lager inkomen slechter. We blijven daarom werken met allerlei programma’s om de gezondheid verder te verbeteren. Zoals in de aandachtswijken het programma “Gezond in Amstelveen” met bijvoorbeeld “Bewegen op recept” en “Gezond eten”.”

Trends
In de regio Amstelland zijn mobiliteitsbeperkingen onder 65-plussers lager dan in 2010. Ook de angst om te vallen is onder ouderen in de regio afgenomen. Minder goed nieuws: het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt is toegenomen, van 38% naar 47%. Hiervan is 39% matig eenzaamheid en 8% ernstig. Dit is lager dan de rest van Nederland (48%). Het percentage 65-plussers met overgewicht is gestegen van 53% naar 56%. Het aandeel ouderen met psychische klachten steeg eveneens, van 32% naar 38%. Wel komen zowel overgewicht als psychische klachten in de regio minder vaak voor dan in de rest van Nederland (respectievelijk 59% en 42%).

Risicogroepen
De gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld. Zo hebben 65-plussers met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen vaker een slechtere gezondheid. Ook tussen de Amstelland-gemeenten bestaan op een aantal gezondheidsthema’s verschillen in gezondheid.

Vierjaarlijks onderzoek
De cijfers die hierboven zijn uitgelicht zijn maar een klein gedeelte van alle factoren die in kaart zijn gebracht. De volledige rapportage is te vinden op www.ggd.amsterdam.nl/agm en op www.ggdgezondheidinbeeld.nl. Klik hier voor de rapportage regio Amstelland Aan het onderzoek in 2016 deden 3.461 zelfstandig wonende 65-plussers uit de regio Amstelland mee. Zij vulden een vragenlijst in met vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en zorggebruik.

Participe Amstelland
Participe Amstelland werkt nauw samen om de gezondheid in Amstelland te bevorderenb. Wilt u meer weten over de wandel- of beweeggroepen in de wijk of wilt u meer weten over een cursus 'Meer bewegen voor ouderen', kijk dan eens op de website onder 'doe mee' bij de activiteitenoverzichten of cursussen. Wist u dat u bij een aantal verzekeringen uw cursusgeld voor een cursus Meer bewegen voor Ouderen kunt terugvragen?