Slotavond cursus Heilige Boeken

Gisteren was de slotavond van een bijzondere cursus, Heilige Boeken. Vier religieuze sprekers vanuit verschillende stromingen hebben elk op twee avonden van gedachten gewisseld met de cursisten over de Heilige Boeken uit hun stroming. Het waren dominee Werner Pieterse (Christelijke gemeenschap), pandit Purushottam Rob Sitaldin (Hindoestaanse gemeenschap), imam Saeed Ahmad Jatt (Moslim gemeenschap) en rabbijn Hans Groenewoudt (Joodse gemeenschap). Elke spreker gaf inzicht in hoe de Heilige Boeken als bron voor elke gemeenschap inspiratie geven. Ook hebben de cursisten excursies gemaakt naar gebedshuizen in Amstelveen.

Het doel van de cursus was kennismaken met de Heilige Boeken van de verschillende godsdiensten, waardoor er meer begrip en saamhorigheid ontstaat. De cursisten gaven tijdens de laatste avond, waarop Conchita de cursisten meenam in het thema Compassie, aan dat dit zeker gelukt is. 

"Het was een verrijking om te leren over andere geloven."

Veel dank aan de geloofsleiders voor hun bijdragen en aan Conchita Willems voor haar inzet voor deze bijzondere bijeenkomsten!

In januari start een nieuwe cursus Heilige Boeken. Meer informatie vindt u hier.