Rouwgroep 'Verlies en Verdriet' najaar 2021

Ook langere tijd na het overlijden van een partner kan het nog moeilijk zijn om het verlies te aanvaarden en uw draai weer te vinden. Het uitwisselen van ervaringen met mensen vanuit vergelijkbare situaties geeft veel herkenning en steun.

Voor wie?
Deze groep is bestemd voor mensen die hun partner minimaal 6 maanden geleden hebben verloren.

Opzet
Deze groep biedt de mogelijkheid om samen met anderen, uw verlieservaringen te delen en te kijken hoe u opnieuw zin en invulling aan uw leven kunt geven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het overlijden, emoties rondom het verlies, omgang met de omgeving, veranderingen in het dagelijks leven, herinneringen aan de overleden partner en rituelen, opnieuw betekenis geven aan uw leven.

 

Praktische informatie

  • De rouwgroep bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden begeleid door een maatschappelijk werker en een ouderenadviseur.
  • Een bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 9:30 uur tot 11:00 uur.
  • Voorafgaand aan de start van de rouwgroep zal er een intakegesprek plaatsvinden.
  • Bij voldoende deelnemers (minimaal 8) zal de groep van start gaan. We nemen dan contact met u op.
  • De bijeenkomsten zijn gratis en zijn bestemd voor inwoners van Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en Amstelveen. Inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart hebben voorrang.                                                                       

Meer informatie en/of aanmelden

We willen een nieuwe groep starten op 27 oktober 2021. Graag aanmelden voor 13 oktober 2021. 

0297-326670 of team.aalsmeer@participe.nu