Raadsleden op bezoek

Vorige week is een aantal raadsleden op bezoek geweest bij Participe Amstelland. Diverse thema's zijn besproken. Denk hierbij aan eenzaamheid, het belang van ontmoetingsplekken, bureaucratie rondom zorg, mantelzorg, preventie,  armoede en schulden. 

Met veel belangstelling hebben de raadsleden geluisterd naar de verhalen die zowel door collega’s als door de klant en ervaringsdeskundige verteld werden. Zoals Victor Frequin zei: wij hebben elkaar nodig om het verschil in Amstelveen te maken en het begint bij dit soort avonden. 
Er zijn vervolgafspraken gemaakt, de raadsleden komen twee keer in 2019 bij ons en zullen zelf actief denken aan de thema’s waar zij meer informatie over willen krijgen. Ook zullen zij onze professionals benaderen voor de werkbezoeken.