Participe Amstelland heeft kennis gemaakt met de gemeenteraadsleden.

Een aantal medewerkers van Participe Amstelland heeft kennisgemaakt met de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Amstelveen.

Tijdens deze kennismakingsbijeenkomst kwamen veel onderwerpen aan bod zoals: dementie, langer zelfstandig thuis blijven wonen en sociale acceptatie in de wijken van mensen met beperkingen. De onderwerpen werden aangevuld met dagelijkse praktijkvoorbeelden van de professionals van Participe. De gemeenteraadsleden waren zeer geinteresseerd. Er is nog veel te verbeteren voor deze groepen, De medewerkers van Participe zitter en bovenop. 

Het was fijn om te merken dat er vanuit de gemeenteraad veel belangstelling is voor samenwerking in de wijken waarbij de signalen van de bewoners en professionals over leefbaarheid en sociale kracht, huisvesting en vervoer voor ouderen een goede indruk gaven.

In november wordt een vervolg gegeven aan deze avond en ondertussen staan in juli en augustus bijeenkomsten gepland met de zorgpartijen, gemeenteraad en wethouder Van Ballegooijen..