Ondersteuning huurders Amstelveen voorziet in behoefte

Amstelveense huurders weten hun weg nog steeds goed te vinden naar !WOON; de organisatie die hen helpt als ze problemen hebben met hun verhuurder. “Ondanks de coronacrisis hebben veel inwoners vorig jaar gebruikgemaakt van de diensten”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Het voorziet in een behoefte.”

Huurders in Amstelveen kunnen sinds maart 2019 terecht bij !WOON als ze problemen hebben met hun verhuurder, maar ook met algemene vragen over wet- en regelgeving. In 2020 waren er 1.260 contacten tussen !WOON en huurders. Tussen maart 2019 en eind 2019 waren dat er 995. “Een opmerkelijke stijging als je bedenkt dat de fysieke spreekuren vorig jaar een tijd gesloten waren vanwege corona”, zegt Ellermeijer.

Het meeste contact verliep in 2020 via de telefoon en e-mail. Daarnaast werd er door de bewonersconsulenten van !WOON regelmatig een huisbezoek afgelegd om het onderhoud van de huurwoning te inspecteren of om de maximaal redelijke huurprijs van de woning te berekenen middels een puntentelling.

De meeste vragen van bewoners betroffen de huurprijs en/of bijkomende kosten. Huurders zijn ongerust over de betaalbaarheid van de huurwoning en maken zich soms zorgen over de toekomst, vooral als het inkomen of pensioen niet evenredig meestijgt met de huurprijs. Door de coronacrisis zagen sommige huurders hun inkomsten wegvallen, of hun werk verplaatst worden naar een ander land. Hierdoor nam het aandeel vragen over het beëindigen van de huurovereenkomst en het terugkrijgen van de waarborgsom toe.

Over !WOON

Stichting !WOON heeft een jarenlange ervaring met het ondersteunen van bewoners en bewonersgroepen. !WOON is bereikbaar via amstelveen@wooninfo.nl of telefoonnummer: (020) 523 01 60. Meer informatie via www.wooninfo.nl/contact/amstelveen

Spreekuur

Vanwege corona zijn de inloopspreekuren nog gesloten. Amstelveense huurders die toch een fysieke ontmoeting willen kunnen een afspraak maken voor dinsdagen tussen 13.00 uur en 14.30 uur in wijkcentrum Alleman. Op woensdagen zijn videobelafspraken mogelijk tussen 15.30 uur en 17.00 uur.