Omgaan met verlies en verdriet (Amstelveen)

Rouw is een normale, menselijke emotionele reactie op het verlies van een dierbare. Ook langere tijd na het verlies kan het nog moeilijk zijn om dit te aanvaarden en je draai weer te vinden. Het delen van ervaringen met mensen in vergelijkbare situaties geeft herkenning en steun.

Het aanvaarden van verlies, afscheid nemen en loslaten kan om verschillende redenen bemoeilijkt worden. Er achter komen wat ‘normaal’ is in een rouwproces en wat helpt, kan helpen het verlies beter te verwerken. Deze groep biedt de mogelijkheid om samen met anderen je verlieservaring te delen en na te gaan hoe je opnieuw zin en invulling aan je leven kunt geven.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het verlies en de emotionele reacties daarop, tradities en rituelen die het rouwproces versoepelen en het weer betekenis geven aan je leven.

Deze groep is bestemd voor inwoners uit Amstelveen die langer dan 6 maanden geleden een dierbare hebben verloren. 

Praktische informatie

  • Er zijn 6 wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagen van 13:00-15:00 uur.

  • De groep start bij voldoende deelnemers.

  • De bijeenkomsten worden begeleid door 2 maatschappelijk werkers.

  • De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelding

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Vul onderstaand formulier in of neem contact op met Participe Amstelland in Amstelveen via:

020-5430440 of team.amstelveen@participe.nu

(lees hier meer over de rouwgroep in Aalsmeer).

Captcha