Jonge vrijwilligers leren ouderen digitale vaardigheden

Jonge vrijwilligers van de Stichting Bright Future zetten in om ouderen digitale vaardigheden te leren. En de eerste bijeenkomst zit erop! De stichting ontvangt een subsidie van het Solidariteitskorps van de Europese Unie om drie solidariteitsprojecten in Amstelveen te realiseren. Een van de projecten wordt in samenwerking met Participe Amstelland uitgevoerd in wijkcentrum Alleman in Amstelveen.

Dit project is gericht op het leren van digitale vaardigheden aan ouderen. Ze organiseren workshops voor ouderen om hen digitale basisvaardigheden bij te brengen zoals WhatsApp, online winkelen, en dergelijke. Dit project is volgens de initiatiefnemers van belang, omdat digitale competenties erg belangrijk zijn geworden in het dagelijks leven.

De duur van dit solidariteitsproject is 12 maanden, het loopt door tot eind 2021. “Alle workshops die door onze vrijwilligers voor de kwetsbare doelgroepen worden uitgevoerd, zijn natuurlijk gratis,” vertelt Mariam Kirakossian, directrice van Stichting Bright Future. De vrijwilligers van alle drie de projecten worden niet uitbetaald. Ze kunnen de subsidie, die zij ontvangen van het EU-Solidariteitskorps, gebruiken om hun organisatorische uitgaven te dekken tijdens de uitvoering van deze solidariteitsinitiatieven (vervoer, werkmateriaal, voedsel en dergelijke).

Alle betrokken vrijwilligers zijn tussen de 18 en 30 jaar oud. Ze zetten zich samen in om tot het beste resultaat te komen. Aan het einde van het jaar ontvangen ze allemaal EU Youthpass-certificaten, die ze aan hun cv kunnen toevoegen. “Als er jongeren zijn die ook bij ons team willen horen, zijn ze welkom om mee te doen aan onze vervolginitiatieven. Ze kunnen zich aanmelden via www.brightfuturenl.com ,” - zegt één van de vrijwilligers Tiamo Essenberg.