Informatiebijeenkomst Levenstestament

Wat kan ik regelen als ik ouder word?

Bij het ouder worden is het van belang om uw administratieve, financiële en medische  zaken goed te regelen.  Er kan een moment komen dat u niet in staat bent zelf uw zaken te regelen en/of aan te geven wat uw wensen zijn. Het is zinvol van te voren vast te leggen hoe u in dat geval zaken geregeld wilt hebben en door wie.

Op woensdag 5 september van 14.00 - 16.00 uur komt notaris mevrouw mr. Akkermans uit Uithoorn hierover uitleg geven. Zij vertelt onder andere hoe u uw wensen over bijvoorbeeld uw financiën en omtrent medische behandelingen van te voren kunt vastleggen. Zij besteedt onder meer aandacht aan het levenstestament, mentorschap, bewindvoering en ondercuratelestelling. Zij zal uitleggen wat u in het levenstestament kunt regelen.

Locatie
Wijksteunpunt Dignahof, Dignahoeve 174 in Amstelveen.
Entree is gratis, consumpties voor eigen rekening.

Aanmelden bij

sociaal beheerder Carla Coenen, 020-6407171, c.coenen@participe.nu of ouderenadviseur Jan-Piet Ladage, 06-12725759, jp.ladage@participe.nu