Hoog rapportcijfer voor ontmoetingsgroepen

Een cijfer om trots op te zijn: mantelzorgers geven een 8,4 als algeheel oordeel aan onze ontmoetingsgroepen. Dit bleek uit het tevredenheidsonderzoek onder mantelzorgers dat in december 2019 is uitgevoerd. Dat de tevredenheid zo hoog is, is een mooi compliment aan alle professionals en vrijwilligers.

Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de waardering van de mantelzorgers van de deelnemers aan de ontmoetingsgroepen van Participe Amstelland en zicht te krijgen in de punten waarop kwaliteitsverbetering wenselijk is. In november 2019 is een formulier gestuurd naar de mantelzorgers van de deelnemers aan de ontmoetingsgroepen. Dit formulier is afgeleid van het model dat is opgesteld door de helpdesk ontmoetingscentra van VUmc op verzoek van de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra.

Met een algeheel oordeel van 8,4 en een NPS (Netto Pormotor Score) van 48 laat dit een heel positief beeld zien van de waardering van de mantelzorgers. De bejegening van het personeel scoort 100% positief. Ook bij de uitsplitsing naar verschillende aspecten, komen er weinig tot geen punten voor verbetering uit. Bij de toelichtingen op deelvragen zijn enkele suggesties die tot kleine verbeteringen kunnen leiden.

In deze vragenlijst is voor het eerst ook gevraagd naar de rol van het netwerk. Familienet blijkt daarin bij twee derde van de gebruikers een rol te spelen. Overigens blijkt uit de opmerkingen dat het netwerk bij velen een beperkte rol kan spelen.

Participe Amstelland is ook verantwoordelijk voor de organisatie van het vervoer en heeft daar afgelopen jaar in Uithoorn wijziging in aangebracht. Zowel in Amstelveen als in Uithoorn zijn degenen die van het vervoer gebruik maken daarover tevreden.

Er is niet alleen naar tevredenheid gevraagd, maar ook naar de effecten, in de beleving van de mantelzorgers. Dan blijkt ook dat de doelstellingen van de ontmoetingsgroepen voor zowel de deelnemers als voor de mantelzorgers in belangrijke mate worden behaald.

Het Cliënttevredenheidsonderzoek is hier te downloaden.