Gezond in de Stad 2018 – 2021 (GIDS)

Gezond in… is het landelijk stimuleringsprogramma van de overheid, dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden in de wijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overgewicht of gevoel van eenzaamheid. “GIDS” staat voor Gezond In De Stad. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten.

In 2017 is in Amstelveen gestart met een aantal projecten waarin leren, ontmoeten, communiceren, bewegen lachen en delen centraal staan met als doel de aanpak van gezondheidsachterstanden. 

GIDS staat ook voor verbinding tussen de kinderen, scholen, ouders en de wijk. Alles wat de kinderen leren kan breder ingezet.

Sociaal Koken voor kinderen, een succesvol  voorbeeld  

Door sociaal koken kregen kinderen kookvaardigheden en tegelijkertijd ontdekten zij waar hun talenten en kwaliteiten liggen: PR, koken, organiseren. Het ontdekken van talenten en kwaliteiten heeft een positief effect op hun zelfvertrouwen.  En door voor de (kwetsbare) mensen uit de buurt te koken ontstaat verbinding tussen verschillende doelgroepen.

Er is ook sociaal koken voor volwassenen en ouders

 • (kwetsbare) Ouders met elkaar in contact brengen en te verbinden, hierdoor komen sommige ouders uit een isolement omdat er veel herkenning is  in elkaars problemen. Gebleken is dat dit het beste werkt als ouders eerst veilig op de school van hun eigen kind(eren) kunnen blijven om te koken, om zo gedurende de weken stappen richting de wijk te maken en op andere plekken te koken en aanwezig te zijn. Vandaar nu de stap naar de Schakel/Wending.
 • Verbinding tussen de scholen, bewoners en de wijk begeleid door de wijkcoach
 • Buurt (vrijwilligers, andere ouders) kunnen hierbij betrokken worden en begeleid door een professional
 • Vroeg signalering
 • Er wordt voor de (kwetsbare) mensen uit de buurt gekookt/verbinding met andere doelgroepen. Dat kan op de scholen of in de wijk zijn. Bijvoorbeeld koken voor de leerlingen van de school om elkaar te leren kennen of koken voor een activiteit in wijkcentrum Alleman.
 • Ouders hebben een plek waar ze hun vragen kunnen stellen over allerhande onderwerpen; advies, informatie, wat is er in de wijk, hoe pakken andere ouders het aan.
 • De Nederlandse taal beter te gaan beheersen
 • Beter kunnen integreren in de breedste zin van het woord
 • Leren over gezond koken (binnen verschillende culturen)
 • Ouders bij de eerste opvoedvragen te ondersteunen vooral bij kinderen met beperking.
 • Systemische problemen te signaleren en te kunnen begeleiden

 

Het doel van sociaal koken voor ouders en volwassenen is:

 • ontwikkelen netwerk; deelnemers in de groep, tussen de scholen, in de wijk
 • weten wat er in de wijk is te vinden, te halen en te brengen
 • de taal oefenen
 • een plek hebben waar ze ontspanning, erkenning, herkenning vinden en hun vragen/problemen kunnen voorleggen
 • elkaar helpen en ondersteunen
 • zichtbaar zijn in de wijk (op school, actief in de wijk, actief met elkaar)

Meer info:
Wilma Stokkel, Sociaal werker Participe Amstelland, w.stokkel@particip[e.nu

Gezond in de Stad is een samenwerking van KinderCampus King, Basisschool Omnibus, SBO De Schakel