Er komt een hitte-periode aan

Hitte en gezondheid

Voor veel mensen is een zonnige zomerperiode dé tijd om te genieten. Helaas komen steeds vaker hittegolven voor en worden we daar steeds kwetsbaarder voor. Dit komt door bijvoorbeeld vergrijzing en de trek naar stedelijk gebied waar het veel warmer wordt. Voor een aantal risicogroepen vormt aanhoudende hitte een risico op sterfte, gezondheidsschade of ongemak.

Risicogroepen zijn:

  • Ouderen
  • Jonge kinderen
  • Mensen met overgewicht
  • Chronisch zieken
  • Daklozen
  • Gebruikers van specifieke geneesmiddelen, alcohol of drugs
  • Mensen die in sociaal isolement verkeren
  • Sporters en mensen met zwaar fysiek (buiten) werk

Meer info: http://www.ggd.amsterdam.nl/milieu-gezondheid/hitte/