De hitte komt er weer aan

Voor veel mensen is een zonnige zomerperiode dé tijd om te genieten. Voor een aantal risicogroepen vormt aanhoudende hitte echter een gezondheidsrisico. Denk aan ouderen, jonge kinderen, mensen met overgewicht, chronisch zieken, mensen die verkeren in sociaal isolement, daklozen, gebruikers van specifieke geneesmiddelen, alcohol of drugs.

Jaarlijks ondervinden grote aantallen mensen ongemak en klachten. Ziekenhuizen melden ook dat tijdens hittegolven meer mensen op de spoedeisende hulp terechtkomen. Hitte is dus een serieus gezondheidsrisico en door klimaatverandering en vergrijzing zullen de effecten

De GGD Amsterdam wil gezondheidsproblemen en ongemak door hitte helpen voorkomen en geeft informatie en tips. Kijkt u op de website: http://www.ggd.amsterdam.nl/milieu-gezondheid/hitte/ U kunt daar ook een poster downloaden. 

Bereid u alvast voor op één of meerdere hitteperiodes tijdens het komende zomerseizoen!