De gemeenteraad op bezoek

De resultaten in het sociale domein zijn moeilijk te meten. Dat is een feit. Een aantal keer per jaar komen medewerkers van Participe Amstelland en een afvaardiging van de gemeenteraad Amstelveen bij elkaar om samen te kijken hoe het gaat in de wereld van welzijn. Op 31 oktober was het weer zover.

Participe Amstelland heeft een missie. Participe Amstelland draagt bij het vinden van een plek in de maatschappij voor iedere bewoner. Door te zoeken naar de talenten van de kwetsbare mensen om hun plek te bestendigen. Hiertoe boren wij krachten aan bij inwoners en partners om dit te helpen realiseren. Participe Amstelland is de verbinder in de sociale basis van Amstelland. Wij schalen op en af, kennen de Amstellandse sociale kaart als geen ander.

Dit keer wilden wij de verschillende facetten van ons werk binnen het sociaal domein aan laten zien.

Betty van der Schraaff (wijkcoach Groenelaan) is samen met Danielle (vrijwilliger die iedere dag bij de Bolder te vinden is) gekomen. Hun verhaal ging over het belang van de wijkcentra, de sfeer die ervoor zorgt dat iedereen, jong en oud, zich veilig en fijn voelt binnen het wijkcentrum.

Patricia Moolhuijsen (ouderenadviseur KKP, Patrimonuim en Oude Dorp) kwam samen met Greet een bewoonster en vrijwilligster bij de Kastanjelaan. Greet heeft verteld over de aanwezigheid van de ouderenadviseur binnen zo een complex. En hoe belangrijk het is om af en toe je verhaal over het gemis of eenzaamheid kwijt te kunnen.

Patricia vertelde ook over haar deelname aan het project “Sociale benadering” waarin samen met casemanagers dementie naar een andere werkwijze wordt gezocht voor mensen die aan dementie leiden. Werkwijze gericht op kwaliteit van het leven en behoud van waardigheid.

Bianca Zekveld (coördinator inloopvoorziening) kwam samen met Dini. Er zijn drie inloopvoorzieningen in Amstelveen (Dignahof, Open hof en de Bolder) waar mensen met gehoorproblemen, eenzaamheid, vergeetachtigheid,  sociale (on)vaardigheden een fijne dagbesteding hebben. Deze voorzieningen worden grotendeels door de vrijwilligers begeleid. Alle groepen zijn op dit moment vol. Met vol bedoelen wij een groep van maximaal 14 mensen.

Natalia Leviti (coordinator Odensehuis) was samen met Adri (mantelzorger en vrijwilligster), die samen met Participe 6 jaar geleden het Odensehuis heeft opgericht. Odensehuis is drie dagen per week open, mantelzorgers en vrijwilligers hebben hier een begeleidende rol. De vrijwilligers komen meestal via de gemeente en zijn vaak mensen die de Nederlandse taal moeten leren. Odensehuis geeft aan vol te zitten en werkelijk ruimte te missen om meer deelnemers  mensen te kunnen ontvangen. Binnen het Odensehuis wordt gedanst, gezongen, gegymd. Mensen worden geprikkeld om zo lang mogelijk mee te doen en vooral te genieten van het leven naast de diagnose “dementie”.

Adrienne Bosch (maatschappelijk werkster) kwam samen met Esmail. Samen vertelden ze over het belang van het Financieel café (één van de producten van het maatschappelijk werk). Esmail vertelde dat hij weer kon slapen nadat zijn financiële problemen inzichtelijk werden gemaakt en plan van aanpak kwam richting de oplossingen. Op dit moment zijn er in samenwerking met Humanitas thuisadministratie en ervaringsdeskundigen twee financiële cafés actief, in de wijken waar de financiële problemen het grootst zijn, Bankras en Waardhuizen. Wij zijn nu op meerdere congressen geweest met dit product, er is landelijk belangstelling voor deze vorm van hulpverlening.

Wilma Stokkel (wijkcoach Patrimonium) en lid van het team “Bijspringen en Versterken” vertelden over het project en het belang om de kracht van de mensen als vertrekpunt te nemen in de hulpverlening. Haar voorbeeld ging over een groep vrouwen van verschillende niet Westerse afkomst die door dit project kans hebben gekregen om een Sociale hygiëne cursus te volgen zodat hun arbeidskansen en hun zelfvertrouwen toe kunnen nemen. Onze tip naar de raadsleden was om samen met de zorgpartners te kijken naar de WMO begeleiding om daarin ruimte te vinden voor wijkgerichte benadering.

Britt Jansen, onze nieuwe collega ouderenadviseur vertelde dat zij in de twee maanden bij Participe veel beweging ziet, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Jolanda en Guus, de mensen die “De Meent” de Meent maken vertelden over de gezelligheid, warmte, gastvrijheid van dit centrum. Het zijn twee van achthonderd vrijwilligers die Participe tot Participe maken en voor een bijzonder sociaal karakter van Amstelveen zorgen

Anke Siegers (schrijfster van “De nieuwe route”) vertelde over andere manier van besluitvorming waarbij de oplossing door alle betrokkenen gezocht en geaccepteerd wordt. Zij traint op dit moment alle collega’s van Participe in een andere manier van kijken naar “het probleem”, naar “de mens”, naar de kaders en de oplossingen. Wat Anke opviel was de reuring, gezelligheid en laagdrempeligheid in de wijkcentra die zij gezien had.

En zo liep de avond ten einde. Het was weer een boeiende bijeenkomst. Regiomanager Elena Nabatova sloot de avond door raadsleden op het hart te drukken dat zij: “altijd van harte welkom zijn op de werkvloer. Dat beelden duizend keer meer zeggen dan verslagen.”

Volgende bijeenkomst zal in het voorjaar van 2020 zijn.