Cursus Help, mijn kind kan niet zonder! weer van start in Haarlem

Brijder organiseert een cursus voor ouders en opvoeders waarvan de kinderen problematisch alcohol drinken, drugs gebruiken, gamen of gokken. Deze cursus ‘Help, mijn kind kan niet zonder! vindt plaats in Haarlem en duurt vijf avonden. De cursusavonden zijn op maandag 4, 11, 18 en 25 november 2019. De follow up zal plaatsvinden op 16 december 2019.

Ouders van gebruikende kinderen voelen zich vaak niet in staat het gedrag van hun kind bij te sturen. Zij worden voor hun gevoel door hun kinderen geleefd. Vaak krijgen zij het advies om hun kind los te laten, maar voor veel ouders is dit niet wenselijk of mogelijk. Op alle mogelijke manieren proberen ze hun kind te laten minderen of stoppen. Dit vergt veel energie, kost slapeloze nachten en lijkt nauwelijks iets op te leveren. Een gevoel van machteloosheid is meestal het gevolg.

De cursus

De cursus is kort, krachtig en praktisch. Ouders krijgen handvatten aangereikt waardoor zij zich minder machteloos voelen en de regie weer in handen krijgen.

De cursus richt zich met name op de communicatie in het gezin en biedt mogelijkheden om anders met het kind om te gaan. De ouders gaan met de aangeboden leerstof aan de slag en met elkaar in gesprek.

Een aantal van de doelen:

- Verbeteren van communicatie binnen het gezin.
- Grenzen stellen en inzicht krijgen in consequenties van gedrag.
- Ouders de regie in het gezin terug laten krijgen.

Meer informatie

Voordat de cursus van start gaat, heeft de ouder/opvoeder nog een gesprek met de cursusleiding.

Cursusdata :      maandag 4, 11, 18, en 25 november 2019
Follow up 16 december 2019

Locatie  :            Richard Holkade 20
                          2033 PZ Haarlem

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers
Opzet:              5 avonden van 17.15 uur–19.15 uur
Aanmelden:      088 - 358 22 60 of preventie@brijder.nl