Contact houden met een dierbare in het verpleeghuis ten tijde van Corona

Saskia Danen, (oud-)collega van Participe Amstelland heeft een 'praatplaat mantelzorger' ontwikkeld voor mensen die mantelzorger zijn van iemand in een verpleeghuis. Zij vroeg ons of wij deze plaat ook aan de bewoners van Amstelland willen geven. Natuurlijk willen wij dat. 

Vorige week dinsdag werden mijn moeder en ik onaangenaam verrast door de mededeling op de deur van het verpleeghuis waar mijn vader woont dat er per 16 maart j.l. tot nader order een bezoekersstop is ingesteld in verband met het Coronavirus. Dit was dus al ruim voordat het besluit van de overheid was genomen. De mail, die blijkbaar naar alle familieleden was gestuurd hadden wij helaas niet ontvangen. Wij hebben het mijn vader dus ook niet zelf kunnen vertellen en hem enigszins kunnen voorbereiden. ik ben in eerste instantie mensen uit mijn netwerk gaan benaderen of een dergelijke drastische maatregel wel zo maar mocht, zo kwam ik o.a. ook in contact met het dagblad Trouw.

Inmiddels heeft de overheid het besluit genomen om alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg te sluiten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Na mijn interview in Trouw heb ik ontzettend veel reacties gekregen, van mensen die in hetzelfde schuitje zitten en hun vader, moeder of partner niet kunnen opzoeken. Maar ook van zorgverleners die met pijn in hun hart moeten vertellen dat bezoek niet kan komen. Gelukkig ontstaan er mooie initiatieven en wordt er gezocht naar andere vormen van contact en ik weet zeker dat er heel veel zorgverleners zijn die ontzettend hun best doen om de situatie voor cliënten en mantelzorgers zo dragelijk mogelijk te maken.

Daarom heb ik besloten mijn aanvankelijke machteloosheid en verdriet om te zetten in iets positiefs (dat heb ik per slot van rekening van mijn vader geleerd). Dus ik het internet afgestruind, mensen om tips en adviezen gevraagd en een aantal mensen uit mijn netwerk gemobiliseerd, met als resultaat bijgaande praatplaat voor mantelzorger, die ik samen met Marieke Dooremalen heb gemaakt.

Later deze week (ik hoop vandaag) verschijnt er op mijn nieuwe website www.dementieacademie.online een digitale kennisbundel over ‘Contact in tijden van Corona’ voor zorgprofessional die werken in verzorging- of verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg.

Saskia Danen