Cheques voor projecten sportakkoord

Zeven Amstelveense organisaties hebben dinsdag cheques gekregen voor projecten om meer mensen te laten sporten en bewegen. “Mooi om te zien dat in deze projecten wordt samengewerkt tussen sport, onderwijs, en zorg- en welzijnsorganisaties. Zo wordt goed invulling gegeven aan het Amstelveense Sportakkoord”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. De wethouder overhandigde de cheques in een speciaal georganiseerde coronaproof drive thru bij De Meerkamp.

Onder meer basketbalvereniging MCBA ontving een cheque voor een 3x3 programma. De Schakel ontwikkelde samen met Buenting Sport een street dance-programma voor mensen met een beperking en kon ook op en cheque rekenen.

Daarnaast deed de stichting Hockey voor Iedereen met succes een aanvraag. De stichting wil kinderen uit minimagezinnen de mogelijkheid bieden om proeftrainingen hockey te volgen en uiteindelijk lid te worden van een vereniging. Ook het project ‘Naschoolse MultiSport Plus’ kreeg subsidie voor gratis bijlessen gym voor kinderen die ondergemiddeld scoren op de MQ test; een test die motorische vaardigheden meet.

Ook is geld beschikbaar gesteld voor het programma ‘Meer bewegen voor ouderen‘. Studio Capoeira kreeg een bedrag voor beweegclinics op scholen en een open dag in Amstelveen. Het Amstelveens Wandelplan, georganiseerd door Stichting Amstelland Zorg, AV Startbaan, GLI coaches, Participe en AmstelveenSport, kreeg ook een cheque.

Amstelveense Sportakkoord

Het Amstelveense Sportakkoord werd oktober 2020 bekrachtigd met als doel de sport in Amstelveen voor iedereen toegankelijk te maken. “Samen gaan we ervoor zorgen dat sport voor iedereen wordt en dat iedereen mee kan doen”, sprak Ellermeijer destijds. Inmiddels hebben 85 organisaties zich aangesloten.

De tweede subsidieronde begint in juli 2021. Om in aanmerking te komen moet er samenwerking zijn met een andere organisatie uit sport, zorg en welzijn, onderwijs of het bedrijfsleven.

Mooie stap

Het lokale sportakkoord is een belangrijke stap naar een groter en inclusiever sportaanbod in Amstelveen. “We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten, maar ook dat iedereen zich veilig voelt”, zegt Ellermeijer. “Ook een krappe beurs mag geen reden zijn dat iemand langs de kant staat.”

Achtergrond

De Rijksoverheid heeft de gemeenten gevraagd een eigen sportakkoord op te stellen, waarin lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afstemmen welke thema’s zij in de gemeente willen oppakken, wie welke bijdrage daaraan levert en hoe ze dat willen organiseren.

Meer informatie over het lokale sportakkoord is te vinden via www.sportakkoordamstelveen.nl