Amstelveen viert Blue Monday

Hoe voel je je als je last hebt van depressies? Op Blue Monday, 20 januari 2020, maakt Amstelveen kennis met de film Bourgeois Absolutie. Tegelijkertijd starten huisartsen, psychologen, welzijns- en sportmedewerkers  in Amstelveen deel 2 van de campagne #ikhebjenodig. Hiermee willen zij inwoners van Amstelveen stimuleren het gesprek met elkaar aan te gaan over hoe je je voelt. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 20 mensen kampt met depressie of depressieve gevoelens. Door te praten en écht naar elkaar te luisteren wordt er sneller professionele hulp gezocht. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen met depressieve klachten (45,6%) afwacht tot iemand anders het gesprek hierover begint. Reden genoeg om bewoners van Amstelveen de symptomen van depressie te leren herkennen en te stimuleren om het gesprek met elkaar aan te gaan.

 

Blue Monday: filmvertoning Bourgeois Absolutie
Hulp- en zorgverleners van Gezondheidscentrum Duizendblad, Participe Amstelland en Amstelveen Sport starten samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid de campagne #ikhebjenodig. Op Blue Monday, 20 januari 2020, begint de campagne in Amstelveen  met de filmvertoning van Bourgeois Absolutie. Een film die de donkere kant van depressie laat zien. De film is van regisseurs en filmwetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Jorrit Bouwmans en Jasper Koopmans. Bourgeois Absolutie maakt de machteloosheid van iemand die met depressie worstelt tastbaar en invoelbaar. Een hedendaags taboe wordt hiermee bespreekbaar gemaakt. Wethouder Marijn van Ballegooijen en Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid zijn beiden aanwezig bij de filmvertoning (bekijk de uitnodiging voor deze filmvertoning in de bijlage).

 

Pop-up gesprekken #ikhebjenodig

Na de vertoning legt huisarts Brigitte van Oosten, samen met ervaringsdeskundige Judith van der Horst uit waarom je het gesprek over depressie moet aangaan. Er zijn praktische gesprekstools, en giphy’s voor social media als handvatten voor zo’n gesprek. In januari en februari zijn er pop up gesprekken in Amstelveen waar de zorgverleners van Gezondheidscentrum Duizendblad sleutelfiguren in de wijk graag aanleren hoe je de symptomen kunt herkennen en het gesprek kunt aangaan over depressie. 

Huisarts Brigitte van Oosten van GZC Duizendblad vertelt: “Mensen met een depressie gaan sneller naar een hulpverlener wanneer zij hiertoe worden gestimuleerd  door iemand anders. Zo hebben wij onlangs een suïcidale patiënt kunnen helpen nadat hem een gespreksopening was geboden . Als iedereen de kernsignalen van depressie zou kennen en bespreekbaar zou maken, kunnen we elkaar enorm helpen. Daarom trainen we sportleraren, pastoraal werkers en andere sleutelfiguren in de wijk en wijzen we potentiële patiënten op de symptomen. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de gemeente Amstelveen ondersteunen ons in ons initiatief om mensen met depressieve klachten te motiveren eerder hulp te zoeken.”

Gesprekstools #ikhebjenodig

Behalve de filmvertoning en pop up gesprekken is er een gesprekstaal ontwikkeld met krachtige symbolen waarmee sombere gevoelens op een toegankelijke manier bespreekbaar kunnen worden gemaakt . Deze gesprekstechniek wordt op verschillende plekken in Amstelveen toegelicht zoals tijdens de snertwandelingen van Amstelveen Sport. De gesprekstaal met de symbolen staan op www.ikhebjenodig.nl.