Donderdag 1 december a.s: Alzheimer Café Uithoorn

Rechtsbescherming bij dementie

Donderdag 1 december 2022 Alzheimer Café Uithoorn, Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, aanvang 19.30 uur.

Gespreksleider Jos Heeremans zal spreken met notaris Marlies Akkermans over welke zaken je kunt regelen en welke rechtsbescherming je kunt treffen bij dementie.

Als je een vorm van dementie hebt kan je op een bepaald moment je belangen niet meer goed zelf behartigen. Er kunnen dan derden benoemd worden aan wie je je belangen kunt toevertrouwen. Ook als de mantelzorger iets overkomt moet er iemand de taak overnemen, hoe kan je dat vastleggen?

Met een volmacht of levenstestament kan je regelen dat belangen en wensen van je naaste in de toekomst goed geregeld zijn. De notaris onderzoekt de wilsbekwaamheid bij het opstellen van een levenstestament. Met een volmacht of een levenstestament kan je naaste jou of een ander die jullie volledig vertrouwen de bevoegdheid geven namens jou/jullie te handelen. Het is in elk geval belangrijk om je wensen tijdig vast te leggen en een en ander rustig met partner of familie te bespreken en te regelen.

Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en ervaringen.

U bent van harte welkom in dit Alzheimer Café, de zaal is open vanaf 19.00 uur.
U kunt gewoon binnenlopen, de toegang is gratis en de koffie staat klaar.