De Goede week met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, maar wat vieren we?

- 1 - Belangrijkste christelijk feest

Pasen wordt gezien als het belangrijkste christelijke feest. Het wordt in de religieuze traditie hoger aangeslagen dan Kerstmis of Pinksteren. Met Pasen herdenken de christenen de opstanding van Jezus Christus uit de dood, nadat hij aan het kruis gestorven was. Hij stierf voor de zonden van de mens. Pasen is het feest van het leven van de hoop, van het leven na de dood.

- 2 - Vastentijd

De vastentijd is de periode van veertig dagen, voorafgaand aan Pasen. Die periode begint direct na Vastenavond, op Aswoensdag. Vroeger stond er bij veel gezinnen gedurende de hele vastentijd geen vlees op tafel. Vis of ei, kaas en groenten, dat waren de hoofdbestanddelen van de maaltijden. Tussen Aswoensdag en Pasen zitten 46 dagen. Toch wordt er gesproken over 40 dagen vasten. Verklaring: op zondagen hoeft het vasten niet. Het is de katholieke variant op het Bijbelse vasten. De vastentijd is periode van bezinning en versobering.

- 3 - Goede Week 

De week voor Pasen heeft ook een naam. Katholieken noemen die de Goede Week en protestanten de Stille Week. Het is de laatste week van de Vastentijd: een week van inkeer op weg naar het feest van Pasen.

- 4 - Palmzondag

Palmzondag, de zondag voor Pasen en dag waarop de Goede Week begint, is de dag waarop de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Hij werd beschouwd als de redder van het volk en volgens de verhalen toegewuifd met palmtakken. Jezus ging naar de tempel waar hij zieken genas.

- 5 - Witte Donderdag

Op Witte Donderdag zat Jezus met zijn volgelingen aan tafel: het Laatste Avondmaal. Judas verraadt Jezus die gevangen wordt genomen. Het is gebruikelijk in katholieke kerken om op Witte Donderdag kruisbeelden met een wit kleed af te dekken. Wit staat voor onder meer vreugdevol en heilig. Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus.

- 6 - Goede Vrijdag

Jezus werd om 09.00 uur gekruisigd. Om 12.00 uur werd het donker en om 15.00 uur overleed Jezus Christus. Voor zonsondergang werd hij begraven. 

- 7 - Stille Zaterdag

En de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen dan? Dit is Stille Zaterdag: de dag dat Jezus in het graf lag. De kerken zijn nu op deze dag sober ingericht. De eucharistie wordt niet gevierd.

- 8 - Eerste Paasdag

De opstanding van Jezus Christus. Valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Deze datum werd in het jaar 325 vastgesteld tijdens het zogeheten Eerste Concilie van Nicea: een vergadering van bisschoppen.

- 9 - Tweede Paasdag

Tweede Paasdag heeft geen enkele kerkelijke achtergrond. Een mogelijke verklaring is dat mensen Pasen vroeger zo belangrijk vonden dat zij één dag niet genoeg vonden om het te vieren.

- 10 - Paaseieren en hazen

Paaseieren en hazen van chocolade hebben niets met het christelijk feest te maken. Het ei en de paashaas zijn symbolen van nieuw leven en vruchtbaarheid. Ze verwijzen naar heidense vruchtbaarheidsfeesten die vroeger rond deze tijd werden gevierd. Ze komen uit een traditie van lentefeesten die veel ouder is dan de christelijke.