Dementie-Amstelveen.nl

Volgens de cijfers van Alzheimer Nederland  woonden in 2015 naar schatting 1800 mensen met dementie in Amstelveen, en de verwachting is dat dit aantal op zal lopen naar 2100 in 2025.

Veel mensen krijgen dus in hun directe omgeving te maken met mensen met dementie, als partner, familielid, buren, vrijwilliger of vanuit hun professie.

In aanraking komen met dementie roept niet alleen emoties op, maar ook veel vragen, en specifieke behoeften aan vaardigheden.

Doordat mensen langer thuis blijven wonen komt de zorg voor een groot deel neer op de mantelzorger. Vragen als: hoe ga je er mee om? wat betekent het in het dagelijkse leven?  hoe kom ik aan de juiste hulp en ondersteuning van bijvoorbeeld een casemanager? welke activiteiten zijn mogelijk? Om hier meer over te weten te komen heeft de Ketenzorg Amstelland en de Meerlanden, in navolging op het Leerplein Dementie Aalsmeer, het Leerplein Dementie Amstelveen ontwikkeld. De Ketenzorg Dementie is een samenwerking van diverse zorg– en welzijns organisaties. Het doel is bieden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. Het leerplein is financieel (mede) mogelijk gemaakt door ZonMw, een landelijke organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Het Leerplein Amstelveen bestaat uit twee delen: leerbijeenkomsten en een portal www.dementie-amstelveen.nl

Op het portal is veel informatie te vinden over het zorg- en ondersteuningsaanbod en activiteiten die georganiseerd worden in Amstelveen. Er wordt ook vaak verwezen naar landelijke informatie, zoals de checklist van Alzheimer Nederland: een checklist van belangrijke zaken om te regelen zoals autorijden en dementie en het nemen van financiële beslissingen. Naast veel informatie zijn educatieve elementen op de portal te vinden zoals de Mantelzorg in Balanstest en de module Omgaan met Veranderend Gedrag. Voor jonge mensen met dementie is een aparte pagina.

Een specifieke vraag kan in het contactformulier gesteld worden. Deskundige medewerkers van Mantelzorg en Meer en Participe Amstelland beantwoorden deze vragen.