Gemeente Amstelveen helpt bij betalingsachterstanden

Bent u vergeten rekeningen te betalen of heeft u betalingsachterstanden? Dan kan het zijn dat de gemeente contact met u opneemt. Hierdoor kunt u tijdig bespreken of u hulp of financieel advies nodig heeft. Door op tijd betalingsachterstanden aan te pakken, kunnen grote schulden voorkomen worden. U heeft altijd zelf de keus of u er gebruik van wilt maken.

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn): Gemiddeld wachten inwoners met geldproblemen vijf jaar voordat ze hulp zoeken. Betalingsachterstanden kunnen hierdoor een grote schuld worden, met alle gevolgen van dien. Gemeente Amstelveen wil dit voorkomen en neemt daarom contact op als er aan de gemeente betalingsachterstanden worden doorgegeven door bijvoorbeeld de verhuurder of energieleverancier.

Het doorgeven van betalingsachterstanden

Sinds 1 januari 2021 moet uw verhuurder, zorgverzekering, energie en waterbedrijf aan de gemeente doorgeven als u niet op tijd betaald heeft. Bij deze betalingsachterstanden kan het zijn dat u een brief van de gemeente ontvangt of dat een medewerker bij u langskomt om u te helpen of te ondersteunen. Vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening zijn gemeente Amstelveen en de genoemde organisaties verplicht hieraan mee te werken.

Hoe werkt dit?

  1. De gemeente hoort dat u te laat bent met het betalen van huur, uw zorgverzekering, energie of water.
  2. Alle meldingen worden verzameld en er wordt bekeken hoe de gemeente u misschien kan helpen.
  3. Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op en vraagt of u hulp nodig heeft en dit ook wilt.
  4. U bepaalt of u geholpen wilt worden. Als u dat wilt wordt er samen naar een mogelijke oplossing gekeken en krijgt u advies.

Zelf hulp zoeken

Bent u niet benaderd door de gemeente, maar wilt u toch hulp bij uw financiën? Op www.amstelveen.nl/organisaties-laag-inkomen vindt u meer informatie over organisaties die hulp bieden bij een laag inkomen zoals het Financieel Café. Als u al (meerdere) schulden heeft en hier hulp bij wilt kunt u schuldhulpverlening krijgen. Kijk hiervoor op www.amstelveen.nl/schuldhulpverlening.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Ga dan naar www.amstelveen.nl/betaalachterstand

of mail naar eropaf@amstelveen.nl.