Dementie & Vergeetachtigheid

Krijgt u te maken met (beginnende) dementie? Participe Amstelland heeft in Amstelveen laagdrempelige oplossingen zowel voor mensen met (beginnende) dementie, als voor mantelzorgers en familieleden. U vindt op deze pagina informatie over onze Open Inloop, ontmoetingsgroepen in Amstelveen, het Odensehuis, Kopgroep Dementie Amstelveen, gespreksgroepen voor mantelzorgers en het portaal dementie-amstelveen.nl. 

 

"Ons programma biedt ondersteuning voor mensen met (beginnende) dementie èn hun mantelzorgers"

Ontmoetingsgroepen Amstelveen

Voor mensen met beginnende vergeetachtigheid en ondersteuning voor hun mantelzorgers.

Bent u wel eens vergeetachtig? Heeft u last van beginnend geheugenverlies? Is er bij een familielid dementie geconstateerd, of zorgt u voor een partner met dementie? Dan kan het zijn dat u daar eens met andere mensen over wilt praten die dezelfde zorgen hebben. Vaak spelen er veel vragen over hoe u met (beginnende) dementie kunt omgaan.

Participe Amstelland organiseert in Amstelveen ontmoetingsgroepen voor mensen met (beginnende) dementie. Naast het ontmoeten van elkaar biedt de ontmoetingsgroep een dagprogramma met activiteiten afgestemd op wat een ieder graag wil en kan.

Mensen met geheugenklachten of andere klachten zoals moeite hebben met het overzicht houden of het uitvoeren van handelingen, zijn op maandag en/of woensdag en/of vrijdag tussen 9.30 en 16.00 uur van harte welkom. Op de ontmoetingsgroepen verzorgen wij een lekkere lunch. U kunt kiezen uit een broodmaaltijd of een warme maaltijd.

.

 

Deelname

Voor deelname aan de ontmoetingsgroep is het nodig om bij de gemeente een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) beschikking of bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie aan te vragen. Ook een PGB (Persoons Gebonden Budget) is mogelijk. U kunt dit aanvragen via uw eigen huisarts of het sociale loket van uw gemeente.

Kopgroep Dementie Amstelveen
 

Participe Amstelland organiseert binnen het aanbod van ontmoetingsgroepen de zogenaamde ‘Kopgroep’. Deelnemers met (beginnende) dementie wisselen ervaringen uit in kleine gespreksgroepen. Ook beweging is onderdeel van het programma. Doel van de Kopgroep is om mensen met dementie te helpen bij het leren omgaan met het verlies van de dingen die zij vroeger konden, en het geloof en waardering in zichzelf te behouden.

Odensehuis Amstelveen

Het Odensehuis is een inloop-, informatie-, en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Iedereen is welkom! Het van oorsprong Deens initiatief is een plek waar iedereen terecht kan die te maken heeft met geheugenklachten, een vermoeden of beginnende vorm van dementie, maar ook voor mensen net na de gestelde diagnose.

U kunt bij ons terecht voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee, mee te lunchen of om deel te nemen aan een activiteit. Op een laagdrempelige manier wordt er geprobeerd mensen te begeleiden in de weg naar acceptatie. Hierbij worden de betrokkenen (mantelzorgers) niet vergeten. Het Odensehuis is een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn en zich niet hoeven te schamen. In het Odensehuis maken de deelnemers de dienst uit en komen daarmee op voor zichzelf en voor elkaar. Samen wordt er gezocht naar antwoorden op vragen die mensen met dementie (en hun mantelzorgers) bezighouden.

Er is geen diagnose of indicatie nodig om van het Odensehuis gebruik te maken. 

Per dag wordt er voor de koffie en lunch een kleine bijdrage van €3 gevraagd. Maandelijks wordt er een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd van €30. Van deze vrijwillige eigen bijdrage worden materialen en activiteiten van gefinancierd.

 

Het Odensehuis bevindt zich in het Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 in Amstelveen. 

Wij zijn geopend op:
Maandag: 10:00 -15:00 uur
Dinsdag: 13:30- 16:00 uur
Woensdag: 10:00- 12:30 uur
Donderdag: 10:00- 15:00 uur 
​​​​​​​Vrijdag: 10:00 - 15:00 uur

Neemt u vooraf contact op als u wilt langskomen? Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op:

020-441 24 01 of 06-12706001

U kunt ook mailen naar: odensehuis@participe.nu

Help mee in het Odenshuis!

De initiatieven in het Odensehuis worden ondersteund door een professionele kracht, maar de hulp en inzet van vrijwilligers die iets voor hun medemens willen betekenen is hard nodig. Voor deze vrijwilligers is het Odensehuis Amstelveen een leuke en prettige plek om talenten in te zetten.

Kijk bij vrijwilligers om informatie aan te vragen of om je aan te melden!

"In het Odensehuis word ik geaccepteerd om wie ik ben, niet om wat ik heb"

Gespreksgroepen voor mantelzorgers

Het is niet altijd makkelijk om mantelzorger te zijn. U zorgt met liefde voor uw partner of uw ouder. Tegelijkertijd kunt óók u wel eens wat ondersteuning gebruiken, u zit met vragen en wilt daar met anderen over praten of geadviseerd worden. U bent niet alleen en wij brengen u bij elkaar.

Participe Amstelland organiseert in samenwerking met Mantelzorg en Meer in Amstelveen en Uithoorn gespreksgroepen voor mantelzorgers waar lotgenoten ervaringen uit kunnen wisselen. Zo worden de mantelzorgers door respijtzorg ontlast en ondersteunen zij elkaar.

Contact

Meer informatie? 

020 - 4 534 887 ontmoetingsgroepamstelveen@participe.nu

 

Open Inloop

De Open Inloop is een kleinschalige ontmoetingsplek voor zelfstandig wonende wijkbewoners. In het bijzonder voor mensen die behoefte hebben aan gezelschap, geen of weinig contacten hebben. Ook mensen die vanwege een beperking moeilijk aan andere activiteiten mee kunnen doen - of waarvoor een grotere activiteit te vermoeiend is - en mensen met beginnende geheugenproblemen zijn van harte welkom.
 
De activiteiten zijn afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld zijn samen de krant lezen, spelletjes doen, schilderen of bewegen. Vaste momenten op de dag zijn gezamenlijk koffiedrinken en deelnemen aan de lunch. U bepaalt zelf of u de hele dag blijft of een gedeelte daarvan. Voor koffie en materialen vragen wij een kleine bijdrage.
 
Er is geen indicatie nodig om ons te bezoeken. U bent altijd welkom:
Open Inloop Dignahof: dinsdag en donderdag tussen 10:00-15:00 uur
Open Inloop De Bolder: woensdag tussen 10:00-15:00 uur
Open Inloop Huis Elsrijk: maandag tussen 12:30-16:30 uur.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator op:

Leerplein Dementie Amstelveen

Wanneer u te maken krijgt met dementie roept dit niet alleen emoties op, maar ook allerlei vragen en specifieke behoeften aan vaardigheden. Hiervoor kunnen mensen in Amstelveen terecht bij het Leerplein Dementie Amstelveen.

Op dit Leerplein komen vakkennis van professionals en onderwijsinstellingen en ervaringskennis van mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers samen, waardoor er optimale kennisoverdracht mogelijk is.

Het Leerplein Dementie Amstelveen bestaat onder andere uit een portal:

www.dementie-amstelveen.nl

Deze website biedt niet alleen informatie over dementie en een overzicht van alle activiteiten in & rond Amstelveen, maar er zijn ook de nodige leerelementen in het portal opgenomen. Tevens kunt u via het portal in contact komen met een deskundige. Ook worden er met enige regelmaat Leerbijeenkomsten rondom een bepaald thema georganiseerd.

Voor vragen op het gebied van dementie in Amstelveen is het Leerplein Dementie Amstelveen zeker een bezoek waard en van harte aanbevolen!