Coronaregelingen voor inwoners en ondernemers helder in beeld

Met alle verschillende coronamaatregelen zien inwoners en ondernemers soms door de bomen het bos niet meer. Gemeente Amstelveen geeft inwoners daarom meer inzicht in de verschillende mogelijkheden van de financiële regelingen. In een schema staan deze regelingen overzichtelijk weergegeven, zodat inwoners in één oogopslag zien waar ze mogelijk recht op hebben.

Verschillende regelingen

Door de coronacrisis kan het inkomen van inwoners gedaald of (deels) weggevallen zijn. De gemeente Amstelveen heeft verschillende coronaregelingen om inwoners en ondernemers te helpen, zoals de TONK en Bijzondere bijstand. Al deze verschillende mogelijkheden kunnen overweldigend of verwarrend zijn. Daarom heeft de gemeente een stroomschema ontwikkeld om meer duidelijkheid te scheppen. De verschillende gemeentelijke regelingen zijn gerangschikt in drie verschillende onderwerpen, namelijk ‘inkomen’, ‘betalingsachterstanden’ en voor ondernemers ‘uw bedrijf’. Ook heeft de gemeente een brochure gemaakt met alle lokale regelingen voor ondernemers.

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Werk en Inkomen): “Veel gezinnen hebben door corona geldzorgen. Als gemeente willen we onze inwoners goed voorlichten over de regelingen die er zijn om hen te ondersteunen. De TONK is de nieuwste regeling voor bewoners die elke maand geld tekort komen. Kijk of je ervoor in aanmerking komt.”

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon: "We zien soms terughoudendheid bij Amstelveense ondernemers om een beroep te doen op financiële steunmaatregelen. Zij vinden dat ze het op eigen kracht moeten doen, of weten niet dat ze voor steun in aanmerking komen. Wij willen ondernemers zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk inzicht geven in de beschikbare rijks- en lokale regelingen. Wij hopen dat de Amstelveense ondernemers er gebruik van maken, want de regelingen zijn er juist voor hen! Daarnaast ondersteunen wij ondernemers via ons Ondernemersloket. Vragen stellen kan via een korte mail naar ondernemersloket@amstelveen.nl. Een accountmanager Economische Zaken neemt vervolgens contact op. Via de website www.amstelveen.nl/ondernemen en onze Nieuwsbrief kunnen ondernemers op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen."

Meer informatie

Via amstelveen.nl/overzicht-coronaregelingen kunnen inwoners het schema bekijken.

Een overzicht van de coronaregelingen voor ondernemers is via amstelveen.nl/coronaregelingen-ondernemers te vinden.

Bij het Amstelveenloket (020 – 540 49 11) kan men terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn, werk & inkomen, hulp bij schulden en jeugdhulp. Dit geldt ook voor ondernemers.

Bij het ondernemersloket@amstelveen.nl kan men terecht met vragen over regelingen die specifiek betrekking hebben op een onderneming, zoals de MKB Noodlening en Subsidie MKB Anderhalve Meter Maatregelen.

Regelingen voor ondernemers

Stroomschema inkomen corona