Bijeenkomst: rol van familie en vrienden bij jonge dementie

Mensen die op relatief jonge leeftijd worden geconfronteerd met dementie staan vaak nog midden in het leven en hebben een uitge­breide kring van vrienden, familie en collega’s. Breng je die omgeving meteen op de hoogte van de ziekte? Zo ja, hoe? Wat mag je dan verwachten aan hulp en onder­steuning van je naasten? En hoe komt het toch dat zoveel familieleden en vrienden vinden dat het allemaal wel meevalt en je je drukker maakt dan nodig is? Want het valt niet mee en het helpt al helemaal niet als de situatie niet serieus wordt genomen.

Op 19 maart om 18.00 uur, wordt door Alzheimer Nederland een bijeenkomst georganiseerd voor naasten van jonge mensen met dementie met als thema:  de rol van familie en vrienden Tevens zullen we ervaringen en tips uitwisselen onder leiding van Hanneke ten Brinke van Mantelzorg & Meer.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor naasten, mantelzorgers en familie van jonge mensen met dementie. Jonge mensen met dementie zijn zelf ook van harte welkom. Een profes­sional zal voor hen een alter­natief pro­gram­ma aan­bieden in een andere ruimte.

We ontvangen u graag in ontmoetingscentrum ‘De Meent’, Orion 3, 1188 AM Amstelveen. Aanvang 18.00 uur (inloop vanaf 17.45) tot ongeveer 19.15 uur. Daarna krijgt u een gezamenlijke maaltijd in het café van De Meent aangeboden door Alzheimer Nederland.