Alzheimer Café In gesprek met een mantelzorger van partner met dementie op jonge leeftijd.

Donderdag 23 mei is er weer een Alzheimer Café, een informele bijeenkomst voor patiënten, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Bij deze bijeenkomst gaan we In gesprek met een mantelzorger van partner met dementie op jonge leeftijd.

Gespreksleider Jos Heeremans zal met Ellen van den Berg, mantelzorger van haar partner met jonge dementie, spreken over haar ervaringen.
Bij Rob Maarse, de man van Ellen, is op zijn 59e de diagnose dementie gesteld. Sindsdien hoort Ellen bij de 300.000 mantelzorgers in Nederland die dag en nacht verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun thuiswonende partner met dementie.
Bij een diagnose voor je 65e is er sprake van dementie op jonge leeftijd. Dit komt voor bij ongeveer 10% van de mensen met dementie. Vaak is er dan nog sprake van werk, zowel voor de mantelzorger als de persoon met dementie. Hoe combi-neer je mantelzorgen met een baan en wat betekent het als het inkomen van je partner wegvalt?
De onderwerpen die deze avond verder aan de orde komen zullen voor alle mantelzorgers herkenbaar zijn: wanneer realiseer je je dat het veranderende gedrag van je partner veroorzaakt wordt door dementie? En wat dan? En hoe beïnvloedt een partner met dementie je leven, je relatie en je sociale contacten en bezigheden?
Ongewild wordt je voltijd mantelzorger in plaats van een gelijkwaardige partner. Hoe en door wie laat je je ondersteunen om te zorgen dat je dat volhoudt? Rob is bovendien diabetespatiënt. Dat maakt het uitbesteden van zorg voor Ellen lastiger. Ook bij ouderen komen, naast de dementie, andere ziekten voor (=comorbiditeit). Hoe kan je dan toch de zorg overdragen?
Deze en nog meer zaken zullen aan bod komen in het gesprek dat Jos Heeremans heeft met Ellen van den Berg. Uiteraard is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

U bent van harte welkom op donderdag 23 mei in het Zonnehuis ‘De Luwte’, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.