Alzheimer Café De Luwte Amstelveen donderdag 28 februari

Vormen van dementie
Gespreksleider Jos Heeremans zal met gastspreker Marijke de Jong, specialist ouderengeneeskunde, spreken over de verschillende vormen van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor ziekten die de hersenen aantasten. Ongeveer 70% van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Maar ook frontotemporale dementie, vasculaire dementie, Parkinsondementie en Lewy Body dementie zijn vormen van dementie. Deze verschillende vormen van dementie hebben gemeenschappelijk dat ze alle leiden tot een achteruitgang van het denkvermogen en een verandering in gedrag. De snelheid en mate waarin dat gebeurt kan per ziekte en per persoon verschillen. Marijke de Jong zal uitleg geven over de symptomen, diagnose en behandeling van de meest voorkomende vormen van dementie. Ook zal worden ingegaan op de gedragsveranderingen en de ondersteuning die mantelzorgers de patiënten het best kunnen bieden. Er is uiteraard uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.
 

U bent van harte welkom Woonzorgcentrum De Luwte van Zonnehuisgroep Amstelland, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Inlichtingen:
Meer informatie over de Alzheimer Cafés in Amstelveen vindt u op onze site. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van de Alzheimer Café 's Regio Amstelland en Meerlanden, e-mail: inlichtingenac@gmail.com