Alzheimer Café 28 juni

Donderdag 28 juni is er weer een Alzheimer Café, een informele bijeenkomst voor patiënten, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Thema van deze bijeenkomst is dag­beste­ding in Amstelveen.

Van ouderen wordt in deze tijd verwacht dat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Om mensen in de gelegenheid te stellen anderen te ontmoeten en aan allerlei activiteiten deel te kunnen nemen, wordt op meerdere plekken in Amstelveen een vorm van dagbesteding aangeboden. Dagbesteding kan waardevol zijn voor iemand die lijdt aan dementie en beperkt is in zijn of haar mogelijk­heden, maar kan ook de zorg van mantelzorgers verlichten.

Ninoes Postmus en Tieke Roosen zijn werkzaam in de dagbesteding voor mensen met dementie, bij respectievelijk ‘De Pelikaan’ van Amstering (locatie ‘Groenelaan’) en  ‘De Amsteltuin’. Zij zullen uitleggen wat dagbesteding inhoudt en vertellen over hun ervaringen. Uiteraard is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

U bent van harte welkom op donderdag 28 juni 2018 in het woonzorgcentrum ‘De Luwte’, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen. Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.