Coördinator Bezoekdienst Alzheimer

Voor de bezoekdienst Alzheimer zoeken wij zo spoedig mogelijk een nieuwe collega.

COÖRDINATOR BEZOEKDIENST ALZHEIMER

                    20 uur per week

 

 

 

Belangrijkste taken van de coördinator

Inventariseren hulpvraag nieuwe cliënten en koppelen van cliënten en mantelzorgers aan vrijwilligers

 • Voert intakegesprekken met nieuwe cliënten en hun mantelzorgers en inventariseert de hulpvraag;
 • Matcht de cliënt met dementie en mantelzorger op basis van de hulpvraag met een vrijwilliger;
 • Vertaalt de hulpvraag samen met de vrijwilliger in een adequaat ondersteuningsaanbod;
 • Ondersteunt en voert gesprekken met de mantelzorgers, verwijst en bemiddelt hen eventueel naar andere regionale zorgaanbieders;
 • Monitort de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden, voert periodiek evaluaties uit onder alle betrokkenen (mantelzorgers en vrijwilligers).
 • Werven, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers die de respijtzorg uitvoeren:
 • Werft vrijwilligers voor respijtzorg, legt contact met potentiele vrijwilligers, en geeft informatie en voorlichting over de taken en werkzaamheden van de bezoekdienst en van respijtzorg;
 • Voert selectie gesprekken met potentiele vrijwilligers, toetst op competenties en beoordeelt de geschiktheid van de potentiele vrijwilliger;
 • Begeleidt en werkt nieuwe vrijwilligers in; schoolt hen over de hersenziekte dementie;
 • Signaleert trainingsbehoeften en zorgt voor regelmatige scholing van de vrijwilligers, onder meer door intervisie en groeps- en themabijeenkomsten te faciliteren en te organiseren;
 • Adviseert en ondersteunt vrijwilligers in cliëntsituaties waar meer professionele zorg op zijn plaats is, doet suggesties voor doorverwijzing naar professionele hulpverlening en ondersteunt de vrijwilliger bij het gesprek hierover met de cliënt.

Wij zoeken

De professional die wij zoeken heeft:

 • Een afgeronde relevante hbo-opleiding welzijnswerk of gezondheidszorg;

 • Kennis van mantelzorgers en dementie, van vrijwilligerswerk, van vraagstukken van de doelgroep en van maatschappelijke ontwikkelingen;

 • Een cliëntgerichte en dienstverlenende instelling;

 • Goede communicatieve vaardigheden;

 • Caochingsvaardigheden;

 • Kan omgaan met emoties van cliënten met dementie en hun mantelzorgers, vrijwilligers en zichzelf;
 • Kan omgaan met ziekte, lijden, dood en rouw.

 

Over ons

Participe Delft is onderdeel van ‘Delft voor Elkaar’, een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een bundeling van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties.
Delft voor Elkaar ondersteunt mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte of een psychische aandoening en mensen die in een sociaal isolement leven. Ook helpt Delft voor Elkaar bij het organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden.

Alzheimer afdeling DWO (Delft/Westland/Oostland) is onderdeel van de Stichting Alzheimer Nederland. De Alzheimer afdeling heeft als informele zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Delft voor Elkaar.

Algemene informatie

De coördinator komt in dienst bij Participe Delft en wordt ingezet bij de bezoekdienst Alzheimer.
De bezoekdienst is een handreiking naar mantelzorgers zodat zij beter en langer in staat zijn om hun taken in de zorg voor hun partner met dementie, familielid of relatie vol te houden. Tevens kan deze ondersteuning het effect hebben dat de cliënt met dementie langer thuis kan blijven wonen.

De bezoekdienst werkt met vrijwilligers. De coördinator voert intakegesprekken waarin vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Op grond van deze informatie wordt een vrijwilliger gezocht die gedurende een lange periode in de thuissituatie met de cliënt met dementie activiteiten gaat ondernemen.

De coördinator ondersteunt en begeleidt vervolgens de vrijwilligers die de respijtzorg uitvoeren en bewaakt de gemaakte afspraken en voortgang.

Wij bieden

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8. De invulling van deze functie is 20 uur per week en de aanstelling is voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid en continuïteit van financiering. Start zo spoedig mogelijk. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en aansluiting bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Informatie en solliciteren

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, interne sollicitanten hebben voorrang op externe sollicitanten.

Voor informatie over de vacature kun je terecht bij Ada van Bergen, vice-voorzitter Alzheimer DWO, via telefoonnummer 06-20144610 of via e-mail adavanbergen@xs4all.nl

Ben je geïnteresseerd in de functie dan kun je een gemotiveerde sollicitatiebrief met bijbehorend CV tot en met 7 januari a.s. sturen aan werving@participe.nu Sollicitanten krijgen in de tweede week van januari bericht, de gesprekken vinden plaats in de derde week van januari.