2 Ouderenadviseurs

Voor Amstelveen zoeken wij vanaf 1 april  2018  voor twee teams

 TWEE OUDERENADVISEURS

Voor 40 uur per week totaal

 

Van teamleden van Participe Amstelland verwachten we enerzijds een generalistische aanpak en anderzijds een eigen specialisme. Als teamlid bezie je ouderen met een brede blik; heb je affiniteit met verslaglegging en cijfers en werk je planmatig; heb je oog voor het brede spectrum van hulpvragen en zodoende kun je verbanden leggen tussen de leefwereld van burgers en verschillende maatschappelijke organisaties; ben je in staat kwetsbare burgers in hun kracht te zetten en ben je een innovatieve en enthousiasmerende teamspeler. Jij kan individuele vragen vertalen naar collectieve antwoorden, zoals themabijeenkomsten. Je denkt mee aan de strategische koers van de organisatie.

Taken

Het adviseren over en zo nodig bemiddelen naar de door ouderen gewenste voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, is een van de taken van de ouderenadviseur. Bij de ondersteuning staat de vraag van de oudere centraal. Belangrijke uitgangspunten bij de ondersteuning zijn de eigen mogelijkheden, het zo lang mogelijk behouden van de regie en het versterken van het netwerk van de oudere. Ook de ondersteuning van de mantelzorger, oftewel het netwerk van de klant, is een onderdeel van het werk. Het bijhouden van rapportage en registratie is noodzakelijk, evenals een goede relatie met de verschillende samenwerkingspartners.

De ouderenadviseur gaat in de meeste situaties op huisbezoek en houdt spreekuur op verschillende locaties.

We vragen:

  • HBO-werk- en denkniveau;
  • kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot (zorg)voorzieningen;
  • kennis van het zorgnetwerk en sociale kaart;
  • kennis van en inzicht in de problematieken die horen bij het ouder worden;
  • relevante werkervaring met de doelgroep;
  • sociale, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
  • werkstijl en houding die uitgaat van de kracht van de bewoner

 

Participe Amstelland levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het uitgangspunt is dat iedere volwassene de regie over het eigen leven zo lang en zo veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving. Samen met maatschappelijk werkers, activiteitencoach, wijkcoach en sociaal beheer vormt de ouderenadviseur het integraal team.

Het team werkt nauw samen met formele en informele partners in de wijk.

 

We bieden:

  • salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, conform schaal 8;
  • aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Besluitvorming sollicitatiecommissie:

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit de teamcoach, ouderenadviseur en vertegenwoordigers van het Team Noord en team Zuid. Besluitvormig geschiedt op basis van consensus.

Informatie over deze functie kun je opvragen bij de regiocoach,  Elena Nabatova  e.nabatova@participe.nu

Een gemotiveerde sollicitatiebrief met bijbehorend CV kan tot en met maandag 29 januari 2018  a.s. gestuurd worden aan werving@participe.nu o.v.v. vacaturenummer 2018001 Ouderenadviseurs.            

Deze vacature gaat gelijktijdig zowel intern als extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.