Kunnen alle meningen naast elkaar bestaan?

We gaan het ontdekken op het

“FREEDOM FESTIVAL”

Zondag 8 maart 2020

Platform C 

Stadsplein 97 - 99, 1181 ZM Amstelveen

 

 

 

2020 THEMA: VRIJHEID

“Wat is vrijheid? De vrijheid om je geloof te belijden of de vrijheid om je ertegen te verzetten. De vrijheid om te kiezen, economische zelfstandigheid of veiligheid op straat. Hoe hangt vrijheid samen met gelijkheid, mag er druk gezet worden op de inhaalslag die vrouwen te maken hebben op het gebied van gezondheid en inkomen?”

Binnenkort tref je hier het programma aan

Maar zeker is dat er een markt 'vrouwenzaken'tot wordkshops en leuke, boeiende talkshows zijn.

 

Vacatures

Vrijwilligers gevraagd voor Vrouwendag

Op zondag 8 maart a.s. viert Amstelveen Internationale Vrouwendag. Alle activiteiten vinden dit jaar plaats bij Platform C, 

Wil jij deel uitmaken van de crew? We zoeken o.a. gastvrouwen die (een deel van) deze dag aanwezig willen zijn om onder meer:

- gasten te ontvangen en wegwijs te maken in het gebouw

- het programma van die dag toe te lichten en vragen te beantwoorden

- te helpen bij het opbouwen en afbreken van stands e.d.

Interesse? Mail c.honold@participe.nu of bel Caron: 06-23537389

 

 

WAT IS INTERNATIONALE VROUWENDAG?

Internationale Vrouwendag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld.
De viering ervan vindt vaak plaats rond een specifiek thema – bijvoorbeeld voor vrouwenrechten of tegen geweld of armoede – dat soms landelijk maar meestal lokaal wordt bepaald.

In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd – In Nederland werd in maart 1912 voor het eerst de Internationale Vrouwendag gevierd, georganiseerd door de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.

Jaarlijks op 8 maart 

Er bestaan verschillende lezingen voor de keuze van 8 maart als datum voor de Internationale Vrouwendag. Een gangbare westerse lezing was dat 8 maart terug te voeren was op stakingen van textielarbeidsters in New York op 8 maart 1908. Zij gingen de straat op om te demonstreren tegen onder meer de lange werktijden, de lage lonen en de slechte werkomstandigheden. Het is mogelijk dat deze verklaring voor de keuze van 8 maart pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is ontstaan. Het hele artikel is terug te vinden op www.internationale-vrouwendag.nl/ontstaan-internationale-vrouwendag.

Vrouwendag, dat is toch achterhaald?

Hoewel 8 maart een viering betreft blijft het ook de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor gelijke rechten. Vrouwen krijgen nog altijd doorgaans lager salaris dan mannen, werken parttime omdat de zorg voor kinderen en huishouden vaak op de schouders van vrouwen ligt. Hierdoor bekleden nog steeds meer mannen dan vrouwen hogere posities. Economische zelfstandigheid is voor vrouwen in de maatschappij lastig te bewerkstelligen.

De laatste jaren is aandacht voor LHBTI en de samenwerking met mannen erbij gekomen. 

Een terugblik

Viering van Internationale Vrouwendag is een traditie in Amstelveen.  Hieronder een kleine weergave van wat zoals de afgelopen jaren gebeurde.

7, 8 en 9 maart 2019

8 maart 2018

8 maart 2017